THORAX is de verbindende factor tussen IT en uw organisatie

Wij zijn THORAX: IT-adviseurs in het sociaal domein

Is uw organisatie werkzaam in het sociaal domein? Dan weet u dat eenvoudige en efficiënte communicatie voor hulpverleners en cliënten cruciaal is.

Ons hart klopt voor uw organisatie

Met onze oplossingen ondersteunen wij uw hulpverlening. Wij leggen digitale verbindingen waardoor uw dienstverlening soepel en accuraat verloopt. Maar de eerste verbinding leggen we met u, tijdens een goed gesprek.

Open, eerlijk en persoonlijk.

Onze kracht ligt in een heldere analyse en een onafhankelijk en deskundig advies. Kan de kwaliteit van uw werk beter? Kunnen werkprocessen efficiënter? Wilt u een andere registratieoplossing of eenvoudiger gegevens uitwisselen?

Nieuwste blogitems

Thorax-procesverandering-binnen-het-zorgdomein

Flexibiliteit bittere noodzaak binnen gemeentelijk apparaat

Gemeenten staan onder spanning. Decentralisaties. Toenemende bezuinigingen. Dalende budgetten. Gevechten tegen de regels. En een toenemende werkdruk. Alle ingrediënten voor frustratie, gebrek aan overzicht en soms zelfs moedeloosheid lijken aanwezig. En misschien lijken ze dat niet alleen, maar zijn ze dat ook wel…
Lees verder

Thorax-een-gezin-een-plan-zeven-boekhouders

Eén gezin. Eén plan. Zeven boekhouders

Het leek zo mooi: gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Niets is minder waar. Bureaucratie heeft de overhand genomen. Instellingen voor gespecialiseerde hulp aan kinderen met (zware) psychische problemen zijn gezamenlijk zo’n 18 miljoen euro per jaar meer kwijt aan jeugdzorg. En wie daarvan de dupe zijn? …
Lees verder

Thorax-miljoenen-blijven-op-de-verkeerde-plank-liggen

Miljoenen blijven op de verkeerde plank liggen

Ongekend. Zo reageert patiëntenfederatie NPCF op het nieuws waaruit blijkt dat de meeste gemeenten in Nederland een miljoenenoverschot in kas hebben. Geld dat in basis is bedoeld als zorgbudget. Het zou in totaal om zo’n slordige 310 miljoen euro gaan. Dit blijkt uit een onderzoek naar de uitgaven voor de jeugdzorg…
Lees verder

Uitgangspunt is dat IT u helpt.

Wij zorgen ervoor dat onze oplossingen passen bij uw manier van werken en ‘samenwerken’ met de systemen die u nu gebruikt.

Denk bijvoorbeeld aan een automatische koppeling van uw registratiesysteem met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Of een veilig digitaal platform waar cliënten hun verhaal beschikbaar stellen voor hulpverleners en lotgenoten.

Cliënten hoeven op die manier niet steeds hun pijnlijke verhaal te vertellen en hulpverleners ervaren minder registratiedruk. Dat betekent meer tijd voor de cliënt. Zo komt de hulpverlening op de eerste plaats en zitten randzaken en monitoring het werk van de hulpverlener niet in de weg.

Met ervaring en een heldere blik helpen wij u verder.
Persoonlijk. Passend. Praktisch.