iCW2020 waardevolle partner voor organisaties in sociaal domein

Een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein, met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt: dát is iCreate Wellbeing 2020. Verbinden is ons uitgangspunt. En vanuit die visie fungeren we als multi-disciplinair klankbord en ondersteunen we bij ICT-oplossingen in het sociaal domein. We zijn …

Lees meer

Thorax-Aandacht-als-aanjager-van-alles

Aandacht als aanjager van alles

Bij IKEA zeggen ze dat aandacht alles mooier maakt. En daar sluiten wij ons van harte bij aan. Het is algemeen bekend dat mensen vaak niet staan te springen om een bestaande situatie te veranderen. Dat geldt logischerwijs ook voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkwijzen. Men staat in de regel …

Lees meer

Politiek correct: over kleine superhelden met grote daden

Natuurlijk. We moeten én willen onze kinderen begeleiden, steunen en ze behoeden voor al te grote misstappen. Liefst nog voor ze volwassen zijn en vol zelfvertrouwen de grote (soms boze) buitenwereld betreden. Ik ben, als vader van drie opgroeiende kids, zo langzamerhand ervaringsexpert in loslaten en vertrouwen tegelijkertijd. Achterbankgesprekken Het is de maand van de …

Lees meer

ICT als geneeskunde

ICT als geneeskunde: het succes van bypasses tussen systemen

Hulpverleners zijn gebaat bij goede koppelingen tussen de verschillende systemen die zij dagelijks gebruiken. Zij willen immers maar één ding: een zo goed mogelijke zorg verlenen. Dat daar een duidelijke administratie bij hoort is evident, maar de manier waarop dat administratieve proces is ingericht kan behoorlijk verschillen. Minder administratie, meer zorg We merken in onze …

Lees meer