Samenwerken wérkt: omdat het eindresultaat beter, sneller en zinvoller is

Je zou ze de kost niet geven. Organisaties die vinden dat ze vanuit hun cliënten denken, maar vervolgens toch zelf vanuit hun ivoren toren oplossingen bedenken voor de eindgebruiker. Ik geloof heel sterk in het betrekken van diezelfde cliënt bij het ontwerpproces van bijvoorbeeld een nieuw systeem of platform. Samenwerken is wat mij betreft het …

Meer lezen

iCW2020 waardevolle partner voor organisaties in sociaal domein

Een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein, met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt: dát is iCreate Wellbeing 2020. Verbinden is ons uitgangspunt. En vanuit die visie fungeren we als multi-disciplinair klankbord en ondersteunen we bij ICT-oplossingen in het sociaal domein. We zijn …

Meer lezen

Thorax-Aandacht-als-aanjager-van-alles

Aandacht als aanjager van alles

Bij IKEA zeggen ze dat aandacht alles mooier maakt. En daar sluiten wij ons van harte bij aan. Het is algemeen bekend dat mensen vaak niet staan te springen om een bestaande situatie te veranderen. Dat geldt logischerwijs ook voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkwijzen. Men staat in de regel …

Meer lezen