thorax-verbinding-maken-en-werkdruk-verlagen
Eind jaren negentig rolde ik de jeugdzorg in. Als IT-specialist was ik in eerste instantie ook betrokken bij andere bedrijven, zoals in de bouwbranche. Maar de zorg ráákte me. De kinderen, de jongeren, maar ook de hulpverleners die gevangen zaten in systemen die niet goed genoeg werkten. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik meteen. Het kan niet zo zijn dat een hulpverlener zóveel tijd kwijt is met administratie, dat dit ten koste gaat van de cliënten. Dat gevoel van enerzijds verbondenheid en anderzijds gevoel van verbinding willen leggen tussen de verschillende partijen heeft me nooit meer losgelaten. Ik wil een rol spelen in de verbetering ervan. Dáár kom ik ‘s ochtends mijn bed voor uit.

Meer zorg, minder administratie

Iedereen binnen Thorax komt uit of heeft raakvlakken met het sociaal domein. We staan met één been als IT-er in een organisatie, en met het andere als mens die vanuit ervaring precies snapt tegen welke frustraties mensen aanlopen. We ervaren het elke dag: jongeren die na een hulpvraag met pakken papier op pad moeten. Of juist helemaal niets van hun zorgaanbieder ontvangen. Waarna de volgende hulpverlener alles zelf nog in moet vullen. Soms wel drie keer opnieuw. Wij leggen lijntjes. Brengen dingen overzichtelijk van A naar B. We zitten erg op het proces. Kijken continu naar wat anders, beter en sneller kan. Waarom we dat doen? Alle tijd die niet in administratie gaat zitten blijft over voor degene die zorg nodig heeft. En daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen.

PPP

Persoonlijk. Passend. Praktisch. Dat zijn de drie kernbegrippen binnen onze organisatie. Wij gaan voor oplossingen op maat zodat de hulpverlener direct verder kan. En ‘op maat’ betekent aansluiten, passen: dat kan een kleine aanpassing aan of koppeling met bestaande systemen zijn. Of een nieuwe, lichte applicatie. Nieuwe, grote ‘bouwprojecten’ zijn natuurlijk prachtig, maar kosten ontzettend veel inleertijd, brengen onrust met zich mee en intussen… wacht de cliënt. En dat kan zomaar een suïcidale jongere zijn. Soms kan dat ene telefoontje om vijf voor vijf alles betekenen. Vijf minuten. Minuten die ook gebruikt hadden kunnen worden om de zoveelste papieren verslaglegging te doen…

 

by Bertil Brandse
Bertil is thuis in het sociale domein. Of het nu jeugdzorg, welzijn of gemeente is: overal waar jongeren en hun gezinnen aandacht nodig hebben en hun informatie een rol speelt. Bertil is op dit moment veel betrokken bij diverse (regionale) programma’s en projecten waar cliëntregie, transitie, transformatie, sociale media, 2.0 en 3.0 de kern zijn. Op Twitter te volgen via @TwitBB. Behalve over ontwikkelingen in het sociaal domein leest u daar (soms) ook over andere passies als nieuws en voetbal. En dan hebben we het nog niet gehad over zijn drie oogappels…