Thorax koppelt met MO-platform: meer gemak en minder kosten

Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) is het regiesysteem van Stipter dat zorgt voor uitvoering van Wmo en Jeugdhulp. Dit platform omvat een verwijsindexmodule.
Thorax is gespecialiseerd in het koppelen van registratiesystemen ( ECD’s ) en regiesystemen aan de diverse verwijsindexen. Op dit moment realiseren we in overleg met Stipter een koppeling met MO-platform.

Over MO-platform van Stipter

De verschillende verwijsindexregio’s maken gebruik van software voor de regionale registratie en matching van signalen én aansluiting op de landelijke verwijsindex. Deze software wordt vanuit de regio aangeschaft en gemeenten betalen periodiek licentiekosten voor het gebruik hiervan. Kosten die op zichzelf misschien niet heel hoog zijn, maar desalniettemin als weggegooid geld beschouwd kunnen worden wanneer in de praktijk geen signalen worden afgegeven. Juist binnen de Jeugdzorg, waarin gemeenten massaal met financiële tekorten kampen is dit een doorn in het oog.

Stipter hierover: “We bieden een verwijsindexmodule, het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform), waarmee gemeenten gemakkelijk én kostenefficiënt op de verwijsindex aansluiten. Nog te vaak alleen om aan de wettelijke verplichting te voldoen, maar wij denken  graag mee in hoe het gebruik van de verwijsindex te stimuleren. Met als belangrijkste boodschap: ‘beste gemeente, je moet iets met de verwijsindex, doe er dan ook iets mee’.

Lees hier verder: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/stipter/gebruik-van-de-verwijsindex-nut-of-noodzaak.16697058.lynkx

Dit levert het partnerschap op

Een (Thorax-)koppeling tussen een ECD of regiesysteem enerzijds en MO-platform anderzijds zorgt ervoor dat gebruikers (meestal hulpverleners) administratieve zaken niet dubbel hoeven uit te voeren.

Zowel Stipter als Thorax hebben een sterke affiniteit met IT, maar streven er met name naar om hulpverleners te ontzorgen zodat hun cliënten (burgers) meer en betere hulp krijgen.

Beide partijen zien de verwijsindex als een passend instrument voor het sociaal
domein, waardoor jeugdigen in Nederland een grotere kans krijgen op eerdere en
betere hulpverlening.

Ook geïnteresseerd in minder administratie en meer tijd voor je cliënt? Meer weten over de mogelijkheden bij jouw organisatie? We staan open voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Bertil Brandse, 033-4659115.

Of vul het contactformulier in, dan nemen we binnen een dag contact met je op.