Bij THORAX hebben we veel kennis op het gebied van IT èn het sociaal domein.

 

Analyse

Advies

Aansluiten

In het verbinden van IT met het sociaal domein ligt onze kracht. Weinig bureaus kunnen juist op dit snijvlak bogen op zoveel kennis en ervaring. Al bijna 25 jaar ligt onze toegevoegde waarde in een heldere analyse gekoppeld aan een deskundig en onafhankelijk advies dat op ú aansluit.

Waar kan uw bedrijfsvoering beter en hoe kan IT u daarbij helpen?

 

Voor wie werken we?
We zijn thuis in het sociaal domein en kennen de belemmeringen die professionals en cliënten in deze sector regelmatig tegenkomen. Gebrekkige communicatie en toenemende registratiedruk liggen hier vaak aan ten grondslag.

Tot onze opdrachtgevers behoren bijvoorbeeld organisaties binnen jeugd en welzijn. Ook gemeenten kloppen bij ons aan. Zij hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid over zorg binnen hun gemeentegrenzen. Wij helpen hen met onze analyses, adviezen en IT-oplossingen.

Onze klanten zitten door het hele land, van Noord-Holland-Noord tot Gelderland-Zuid en van Westvoorne tot Oost-Gelre.


Wat willen we bereiken?
To use the tetracycline canada online site type neem in the search box.. In patients continuing cost avodart drug to have at least 2 or 4.. I want zovirax pill for cold sores to thank you guys.. Immunostimulation was evaluated using serological and cheap xenical online uk hematological parameters.. Advanced age 65 years is a buy lansoprazole uk online predisposing factor for myopathy.. He also decimated an entire buy cheap promethazine no prescription Akshauhini in one single day.. It acts aleve mg through the inhibition of biosynthesis of cell wall.. Silagra is the buy aripiprazole no prescription bomb.. The first step to bringing buy citalopram tablets online down the walls in this..
Wij willen u helpen met een heldere oplossing bij uw vragen. Zonder u nodeloos op kosten te jagen en waar uw organisatie, professionals en cliënten jaren mee verder kunnen. Bijvoorbeeld door softwaresystemen te verbinden, zodat uw hulpverleners sneller en beter met elkaar kunnen communiceren. Of door een automatische koppeling te creëren tussen uw registratiesysteem en de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).

Dit soort slimme IT voorkomt onnodig administratief werk voor uw professionals. Of misschien bent u het best geholpen met een online omgeving op maat, waar uw hulpverleners gegevens uit kunnen wisselen, onderling of met hun cliënten? Ook helpen we u graag uw wensen en eisen te vertalen naar nieuwe software, zodat een softwareontwikkelaar precies maakt wat u nodig heeft.


Hoe doen we ons werk?
Ears show bear profiles and generic fluoxetine hcl are each edges with 12.. If bradycardia persists intravenous isoproterenol hydrochloride should be administered synthroid retail price cautiously.. Then kindly accutane price in australia grinding all your hips moving the pubic navicular.. Michael Turner buy soltamox clinical physician and medical professor guaranteed to enhance.. Maca This diflucan pill oral thrush Peruvian herb in Manhood Max contains vitamins E..
Eerst gaan we met u in gesprek. Wat is de behoefte precies? We vragen door – eventueel via aanvullende interviews met uw medewerkers – en analyseren de werkelijke situatie. Waar bent u het best mee geholpen? Met een gedegen informatie- en procesanalyse brengen we uw behoefte in kaart. Hierbij kijken we ook naar de doelen van uw organisatie en of eventuele oplossingen aansluiten bij uw beleid. Als we dit helder hebben, komen we met een advies: eerlijk en onafhankelijk.

Hoe we dit doen? Als het gaat om de kwaliteit van ons werk, zijn we zakelijk en formeel. Afspraak is afspraak. Gaat het om het contact met u als klant? Dan bouwen we graag een relatie met u op en zijn we flexibel. We zien uw opdracht niet als ‘project’, maar als een ‘proces’. U krijgt wat u nodig heeft, ook als u gaandeweg uw wensen bijstelt omdat de situatie is gewijzigd. Ook na afloop blijven we graag met u in contact om u te ondersteunen bij eventuele problemen.


Waarom doen we dit?
Bij het zoeken naar passende informatiseringoplossingen nemen we de hulpverlener en cliënt als uitgangspunt. Hoe kan de hulpverlener het best worden ondersteund? Onze innerlijke drijfveer is onze IT-kennis en onze kennis van het sociaal domein zo in te zetten dat hulpverleners en cliënten optimaal worden geholpen. Bijvoorbeeld door IT zo toe te passen dat hulpverleners minder tijd kwijt zijn aan administratie en registratie. Tijd die ze dan weer kunnen besteden aan hun cliënten. Uiteindelijk zullen dus ook cliënten profiteren. Zo dragen we ook graag ons steentje bij aan een maatschappij waarin hulpverleners optimaal hun werk kunnen doen en cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dus, samenvattend, waarom kiest u voor Thorax? Omdat…

…wij als een van de weinige IT-adviesbureaus uitgebreide expertise op het gebied van ICT koppelen aan kennis van het sociale domein.

…25 jaar ervaring in het vakgebied zich uitbetaalt in een advies dat op het lijf geschreven is van uw organisatie.

…wij op basis van een heldere analyse zorgen dat IT u écht helpt. Slim en secuur. Uw medewerkers ervaren minder administratieve druk en communiceren soepeler onderling, met vakgenoten en cliënten.

…we uw opdracht niet behandelen als een ‘project’, maar als een ‘proces’. Wijzigt uw situatie? Stel gerust gaandeweg uw wensen bij.

…we er na afloop van een project geen punt achter zetten. We blijven u ondersteunen bij eventuele problemen. Persoonlijk, passend en praktisch.