Bij Thorax hebben we veel kennis van ECD’s én van het sociaal domein.

 

Analyse

Advies

Aansluiten
Waar kan jouw bedrijfsvoering beter en hoe kunnen systemen en koppelingen jou daarbij helpen?

 

In het koppelen van systemen binnen het sociaal domein ligt onze kracht.
Bijvoorbeeld het koppelen van Youforce of AFAS aan het ECD myneva. 
De afgelopen jaren hebben we voor onze opdrachtgevers onderstaande koppelingen ontwikkeld.

Zorgdomein-ECD koppeling
Youforce-ECD koppeling
AFAS-ECD koppeling
ECD-AFAS koppeling
ECD-Verwijsindex koppeling

Voor wie werken we?

Tot onze opdrachtgevers behoren welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, jeugdzorg en GGZ. Ook gemeenten kloppen bij ons aan voor hun buurtteams. Hier kun je alle organisaties vinden die behoren tot onze opdrachtgevers. 

Wat willen we bereiken?

Wij willen je helpen met een heldere oplossing bij je vragen, zonder je nodeloos op kosten te jagen. Ons doel is altijd om een oplossing aan te dragen waar de organisatie, professionals en cliënten jaren mee verder kunnen. Zo’n oplossing kan zijn; het verbinden van software systemen zodat hulpverleners sneller en beter met elkaar kunnen communiceren. Ook het maken van een automatische koppeling tussen jullie registratiesysteem en ZorgDomein, of tussen het HR-systeem en jullie ECD kan een oplossing zijn. Dit soort “slimme koppelingen” voorkomt onnodig administratief werk voor professionals.

thorax-problematisch-woningtekort2


Hoe doen we ons werk?

Eerst gaan we met je in gesprek. Wat is de behoefte precies? We vragen door en analyseren de werkelijke situatie. Waar zijn jullie het best mee geholpen?
Met een proces- en informatieanalyse kunnen we de behoeften in kaart brengen. Hierbij kijken we ook naar de doelen van de organisatie en of eventuele oplossingen aansluiten bij het beleid. Als we dit helder hebben, komen we met een praktisch advies: eerlijk en onafhankelijk.

Als het gaat om de kwaliteit van ons werk, zijn we zakelijk en formeel. Afspraak is afspraak. Gaat het om het contact met jou als klant? Dan bouwen we graag een relatie met je op en zijn we flexibel. We zien de opdracht niet als ‘project’, maar als een ‘proces’. Je krijgt wat je nodig hebt, ook als gaandeweg jouw wensen bijgesteld worden omdat de situatie is gewijzigd. Ook na afloop blijven we graag met je in contact om te ondersteunen bij eventuele problemen of vragen.

Waarom doen we dit?

Ons doel is om hulpverleners in het sociaal domein het werk makkelijker te maken: minder administratieve lasten en betere aansluitende informatie om de hulpverlening effectiever te kunnen uitvoeren. Wij zijn geen hulpverleners, maar wij willen de hulpverleners wél helpen met bijvoorbeeld minder dubbel registreren of met de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment.


Dus, samenvattend, waarom kies je voor Thorax? Omdat…

…wij als een van de weinige adviesbureaus uitgebreide expertise op het gebied van ECD’s koppelen aan kennis van het sociale domein.

meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied zich uitbetaalt in een advies dat op het lijf geschreven is van jouw organisatie.

…wij op basis van een heldere analyse zorgen dat IT jullie écht helpt. Slim en secuur.  Medewerkers ervaren daardoor minder administratieve druk en communiceren soepeler onderling, met vakgenoten en cliënten.

…we de opdracht niet behandelen als een ‘project’, maar als een ‘proces’. Wijzigt de situatie? Stel gerust gaandeweg je wensen bij.

…we er na afloop van een project geen punt achter zetten. We blijven je ondersteunen bij eventuele problemen. Persoonlijk, passend en praktisch.

 

ONZE DIENSTEN

Thorax koppelt AFAS & Youforce aan je ECD

Meer info

Thorax helpt je met functioneel beheer

Meer info

Thorax koppelt ZorgDomein aan je myneva ECD

Meer info

Thorax helpt je met declareren vanuit het ECD Nedap Ons

Meer info