Gemeentelijke regiesystemen

Naast de interactieve kaart verwijsindex, die we steeds up to date houden, bieden we ook een landelijke kaart aan waarin alle regiesystemen gefilterd per gemeente in terug te vinden zijn.

Via deze kaarten willen we de kennis en ervaring die we in de afgelopen 25 jaar opgedaan hebben, zoveel mogelijk delen met de hulpverleners en hun leidinggevenden in het sociaal domein. Deze manier van dataverzameling is uniek in Nederland. We zien het, vanuit onze rol als strategisch kennispartner in deze sector, als onze taak om deze informatie te delen, actueel te houden en aan te passen waar gewenst? Mis je iets? Wil je graag op een andere manier kunnen filteren of heb je aanvullingen? Neem dan contact met ons op via 033 465 91 15 of stuur een bericht naar info@thorax.nl. Ons hart klopt, net als dat van jou, voor de cliënten. Want dat is uiteindelijk waar we het met elkaar voor doen.