Gemeentelijke regiesystemen

Via hun regiesysteem wisselen gemeenten binnen het sociaal domein informatie uit met burgers, gemeentelijke organisaties, ketenpartners en landelijke voorzieningen. Maar hoe laten we deze systemen met elkaar ‘praten’, zodat ook gemeenten onderling deze informatie gemakkelijk kunnen delen? Daar kunnen wij bij helpen.

En welke gemeente gebruikt welk systeem? Om dat inzichtelijk te krijgen, ontwikkelen we analoog aan de interactieve kaart van Verwijsindex Risicojongeren (VIR) een landelijke kaart waarin alle regiesystemen per gemeente terug te vinden zijn.

Geïnteresseerd in hoe wij u kunnen helpen met regiesystemen, of heeft u misschien nieuwe informatie om ons overzicht te verbeteren? We komen graag met u in contact.