Thorax koppelt je ECD aan SluiS: sluitend samenwerken van 0-100 jaar

De gemeenten Rotterdam, Ede en Arnhem hebben ervoor gekozen om een verwijsindex beschikbaar te stellen voor professionals die werkzaam zijn in verschillende domeinen en betrokken zijn bij inwoners. Dit geldt ook voor inwoners ouder dan 23 jaar. Door betrokkenheid vroeg te signaleren kunnen professionals preventief betrokken zijn. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Sluitend Samenwerken (SluiS).

Over SluiS van CPI

SluiS is een werkwijze waarin professionals uit verschillende domeinen kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Deze werkwijze wordt ondersteund door een digitaal systeem. Daarmee kunnen professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar afstemmen en de best mogelijke hulpverlening bieden. SluiS is een initiatief van het Centrum voor Publieke Innovatie.
SluiS wordt gebruikt voor alle leeftijden, in tegenstelling tot de verwijsindex (0-23 jaar). In SluiS leggen professionals alleen vast bij wie zij op dat moment betrokken zijn. Inhoudelijke informatie komt hier niet in te staan.

Dit levert het partnerschap op

De toegevoegde waarde van SluiS, bovenop die van de verwijsindex, is dat SluiS:

Voor een bredere leeftijdscategorie is: kunnen signaleren van 0 tot 100 jaar

Dus ook voor volwassenen is

En dat daardoor ook voor deze groep vroegtijdig signaleren beschikbaar is

Ook geïnteresseerd in minder administratie en meer tijd voor je cliënt? Meer weten over de mogelijkheden bij jouw organisatie? We staan open voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Bertil Brandse, 033-4659115.

Of vul het contactformulier in, dan nemen we binnen een dag contact met je op.