myneva

Koppeling ZorgDomein-myneva

Nu het Integraal Zorgakkoord (IZA) van kracht is, is het belangrijk om binnen je organisatie te kijken welke ontwikkelingen er nodig en haalbaar zijn om hier aan mee te werken.
Het doel van het IZA is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn er afspraken gemaakt die hier te vinden zijn.

Meer dan 90% van de huisartsen werkt voor hun verwijzingen met ZorgDomein. In eerste instantie werd dit vooral gebruikt door de medische tak. Nu is het zover dat ook het sociaal domein steeds meer daarop aansluit. Dit houdt in dat een huisarts tijdens een consult bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie kan kiezen voor zijn patiënt en via ZorgDomein de patiënt direct kan doorverwijzen.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van het concept Welzijn op Recept. 

De welzijnsorganisatie kan in ZorgDomein middels producten aangeven welke zorg ze bieden. Daarbij kunnen zij bijvoorbeeld aangeven dat, na ontvangst van de verwijzing, de organisatie zelf contact opneemt met de patiënt, ipv dat de patiënt zelf moet bellen naar de welzijnsorganisatie. 

Om ervoor te zorgen dat de welzijnsorganisatie geen dubbele registratie hoeft te doen met deze manier van verwijzen, bijvoorbeeld omdat de verwijzing eerst in de mail komt, hebben wij de ‘ZorgDomein-myneva koppeling’ ontwikkeld. 

Wat doet deze koppeling?

De verwijzing die de huisarts doet komt rechtstreeks terecht in het ECD (myneva) van de organisatie waarnaar hij/zij heeft verwezen. Dit zorgt voor snellere communicatie en minder fouten bij het invoeren. De patiënt/cliënt wordt daardoor sneller en beter geholpen. Daarnaast zijn alle handelingen en informatie direct geborgd in myneva. 

Jouw organisatie is gelijk in beeld in het digitale systeem, ZorgDomein, waardoor huisartsen jouw organisatie makkelijk kunnen vinden en selecteren voor een doorverwijzing. 

Naast de naw gegevens van de betrokken patiënt/cliënt bevat het doorverwijsbericht ook een situatiebeschrijving waaruit blijkt waarom de patiënt/cliënt mogelijk een goede match met jouw (welzijns)organisatie is. 

Er zijn twee ZorgDomein-koppelingen:

Ontvangende koppeling: Koppelen van ZorgDomein naar myneva:   

– het ontvangen van een verwijzing (relevante gegevens) vanuit ZorgDomein in myneva;  
– bestaat de cliënt al in myneva? > gegevens uit ZorgDomein naar myneva; 
– bestaat de cliënt nog niet in myneva? > nieuwe cliënt aanmaken in myneva > gegevens uit ZorgDomein naar myneva.

Deze koppeling is gevalideerd door ZorgDomein en kan Thorax nu uitrollen bij geïnteresseerde organisaties. 

Versturende koppeling: Koppelen van myneva naar Zorgdomein voor terugkoppeling naar de huisarts.

Deze koppeling wordt aansluitend ontwikkeld en zal naar verwachting begin 2024 beschikbaar zijn.

Bekijk deze video voor een beknopte, visuele uitleg

Als je er als organisatie over denkt om met ZorgDomein en de koppeling naar myneva aan de slag te gaan, neem dan contact op met je accountmanager van myneva of rechtstreeks met Thorax, Bertil Brandse, 033 – 4659115.

Of vul het contactformulier in, dan nemen we binnen een dag contact met je op.