Waarom koppelen met de Verwijsindex?

Van een koppeling tussen het registratiesysteem (ook wel bronsysteem of ECD genoemd) en de Verwijsindex Risicojongeren (MULTIsignaal, Zorg voor Jeugd, MO-platform of VIS2) profiteren zowel de cliënten als de organisatie. Door de koppeling met de verwijsindex heeft een professional “real time” gegevens van een cliënt en er kan direct een passend plan gemaakt worden voor de cliënt/ het gezin.

Daarnaast wordt er gewerkt vanuit één registratiesysteem in plaats van (dubbele) registratie in het eigen registratiesysteem én het verwijsindexsysteem. Dit biedt o.a. de volgende voordelen:

 • Tijdsbesparing: gegevens hoeven niet dubbel ingevoerd of gemuteerd te worden door de professional;
 • “Real time” gegevens: signalering binnen de verwijsindex staat daardoor direct in het eigen registratiesysteem;
 • Méér signalen: professionals zijn, door de laagdrempeligheid, geneigd om sneller te signaleren aan de verwijsindex, wat de kwaliteit van de verwijsindex verbetert;
 • Borging beleid: het gebruik van de verwijsindex binnen de organisatie is beter inzichtelijk voor het management.


©THORAX

Direct een uitgebreid overzicht van de functionaliteiten in je mail? Vul hieronder je e-mailadres in, en ontvang een bestand via de mail. Let op; mail kan mogelijk in de spam terecht komen.

  “Ik kan weer aan ’t werk!”

  Functionaliteiten

  Als we het hebben over het koppelen van uw registratiesysteem met de verwijsindex, dan is dat technisch gezien één koppeling. Daarbinnen zijn er echter verschillende berichten en soorten koppelingen mogelijk (verder: functionaliteiten).
  THORAX bekijkt samen met u uw werkproces, waarbij we gericht onderzoeken in welke fase en op welke wijze de koppeling met de Verwijsindex uw hulpverleners optimaal ondersteunt. Daarbij bieden wij standaard een set aan functionaliteiten en onderzoeken we of deze mogelijk aangevuld kunnen worden om uw professionals nog beter te ondersteunen.

  Signaleren

  De koppeling met de Verwijsindex maakt het mogelijk dat uw medewerkers vanuit uw registratiesysteem direct in de Verwijsindex kunnen signaleren. Dubbel registreren, zoals dat nu vaak het geval is, behoort daarmee voorgoed tot het verleden. Minder frustratie, meer tijd voor cliënten en een gereduceerde foutenkans zijn de positieve gevolgen.

  Als hulpverlener hoef ik alleen maar aan te geven óf ik deze jongere wil signaleren; ik hoef de gegevens van de jongere niet meer (dubbel) in te voeren. Al naar gelang de wensen van de organisatie kan ik aangeven waarom ik wel of juist niet signaleer.”

  Matchgegevens verwerken

  Wanneer een signaal één of meerdere matches oplevert, dan worden matchgegevens direct retour ontvangen en in het registratiesysteem inzichtelijk voor uw professionals. Op deze manier zijn de actuele, volledige en relevante gegevens altijd direct bij de hand. Indien uw organisatie de cliëntregisseur is, kan uw medewerker dit vanuit het eigen registratiesysteem in de Verwijsindex vastleggen

  Automatisch signaleren

  Deze module zorgt er voor dat alle jongeren, automatisch (dus zonder tussenkomst van een medewerker) worden gesignaleerd. In samenwerking met de informatieanalist van Thorax wordt afgestemd wat het juiste moment in het werkproces is om de jongeren automatisch te signaleren.

  Als organisatie kunt u aangeven hoe dit ingesteld moet worden. Dit gebeurt op basis van eigen criteria, instelbaar per casustype. Bijvoorbeeld alle jongeren van de werksoort ‘crisisopvang’ automatisch melden en jongeren van de werksoort ‘SMW’ handmatig.

  Automatisch up-to-date

  Gedurende het werkproces kan een cliënt overgedragen worden aan een collega. Deze wijziging wordt over het algemeen wel in het registratiesysteem doorgevoerd, maar zelden in de VIR.

  De module ‘automatisch up-to-date’ zorgt ervoor dat de VIR continu met dit soort wijzigingen wordt geactualiseerd. Omgekeerd wordt het registratiesysteem direct geüpdatet bij het ontstaan van matches. Dat geldt voor zowel actuele matches als voor mutaties door andere partijen binnen het netwerk.

  Overigens, vaak wordt vergeten om de einddatum in de VIR aan te passen. Met de module ‘automatisch up-to-date’ wordt, als een hulpverlener een casus afsluit, ook direct de jongere in de VIR op non-actief gesteld.

  Kortom: met deze module synchroniseert het eigen registratiesysteem continu met de VIR.

  Gezinsmodule

  Vanaf nu is het ook mogelijk om – via de gezinsmatch – inzicht te hebben in de hulpverlening aan de broertjes en zusjes van de gesignaleerde jongeren.

  Dit ondersteunt onze klanten bij het systeemgericht werken. Er is niet alleen zicht op de matchgegevens van de eigen cliënt, maar ook direct op de andere leden van het gezin en de instanties waar zij betrokken bij zijn (geweest). Deze gegevens worden opgehaald uit de Verwijsindex en zijn zichtbaar in het eigen registratiesysteem.

  Kortom: er ontstaat een integraal beeld.

  Anoniem melden

  Soms wil (of moet) je als hulpverlener wel signaleren, maar heb je te maken met een kwetsbare cliënt. Bijvoorbeeld in het geval van bedreiging door een (ex-)partner (bijv. ‘code rood’). Met anoniem melden worden de cliëntgegevens wel gesignaleerd, maar is in de VIR onbekend dat dit vanuit uw organisatie gebeurt en door welke medewerker.

  “Ik hoef de gegevens van de jongeren niet meer dubbel in te voeren!”

  Wat is de Verwijsindex?

  De Verwijsindex Risicojongeren brengt meldingen over eenzelfde jongere bij elkaar, zodat betrokken professionals elkaar sneller weten te vinden en hulpverlening op elkaar kan worden afgestemd. Het filmpje hiernaast geeft geïllustreerd weer hoe dit in zijn werk gaat.


  ©THORAX

  In welke gemeente vindt u welke verwijsindex?

  Nederland kent verschillende Verwijsindex-types in verschillende regio’s. We onderscheiden vier verschillende systemen; MULTIsignaal, Zorg voor Jeugd, MO-platform en VIS2. Deze systemen zijn per regio vaak bekend onder een andere naam, wat nogal eens verwarring veroorzaakt bij gebruikers. Feit is dat de verschillende betrokken organisaties in Nederland allen signaleren bij een van de vier eerder genoemde systemen.

  Om meer inzicht te geven in welke gebieden deze systemen bestrijken hebben wij een interactieve kaart ontwikkeld waarop u de verschillende systemen kunt selecteren om zo te zien welke waar actief is.

  Benieuwd? Selecteer op de kaart hieronder in de keuzelijst een Verwijsindex en ga met de muis over de gemeente van uw keuze om erachter te komen.

  Unable to load map