Declaratietool Thorax helpt GGZ aan meer tijd en minder druk

Infomedics en Thorax zorgen samen voor administratieve lastenverlichting GGZ

Infomedics kennen we allemaal wel, waarschijnlijk van de tandartsrekeningen in je brievenbus of de rekening voor het orthodontieconsult van je kind. Wij, vanuit Thorax, werken vooral met ze samen om administratieve lastenverlichting voor GGZ-organisaties te bewerkstelligen. Zorgprestatiemodel veel impact De komst van het zorgprestatiemodel in januari 2022 heeft immers voor veel veranderingen binnen de GGZ …

Meer lezen

Minder administratieve lasten voor hulpverleners: neem regie

Minder administratieve lasten voor hulpverleners: neem eigen regie

Het nieuwe kabinet roept enerzijds op tot minder administratieve lasten, maar richt tegelijkertijd drie nieuwe ministeries op: Asiel en Migratie, Klimaat en Groene Groei, en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Terwijl de overheid belooft de bureaucratie te verminderen, ervaren hulpverleners nog steeds een hoge administratieve druk. Het is belangrijk om als hulpverlener niet te wachten op …

Meer lezen

Blog van Thorax over koppeling vanuit ZorgDomein

Slimme koppeling verbindt zorgwereld direct met welzijnswereld

We hebben er al eerder over geschreven: over de koppelingen met ZorgDomein, met name in het kader van Welzijn op Recept. In de praktijk betekent dit dat de huisarts in zijn eigen huisartseninformatiesysteem rechtstreeks een dienst van een welzijnsinstelling kan kiezen, zoals Participe Amstelland of Tinten Welzijnsgroep. In dit blog lees je over het hoe …

Meer lezen

Valente en Thorax werken samen

Valente en Thorax werken samen aan digitale werkdocumenten

‘Thorax en Valente kwamen met elkaar in gesprek over het digitaliseren van werkdocumenten in het ECD van hun aangesloten organisaties.’ Dat zegt Rieky Trommelen, functioneel beheerder bij Thorax. Valente is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving. De vereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het …

Meer lezen