Thorax koppelt ECD’s aan MULTIsignaal: meer signalen en minder registratie

Thorax is gespecialiseerd in het koppelen van registratiesystemen ( ECD’s ) en regiesystemen aan de diverse verwijsindexen. We hebben een tweerichtingskoppeling gerealiseerd met MULTIsignaal. Thorax sloot als eerste partij aan op de nieuwste webservices van MULTIsignaal, versie 4.

Over MULTIsignaal van CPI

MULTIsignaal is een initiatief van Centrum voor Publieke Innovatie en verzorgt voor ongeveer 75% van de gemeenten in Nederland de aansluiting op de landelijke verwijsindex. Gebruikers kunnen via MULTIsignaal een jongere in de verwijsindex registreren. De lokale verwijsindex van MULTIsignaal is aangesloten op de landelijke verwijsindex ( VIR ).

Dit levert het partnerschap op

Een (Thorax-)koppeling tussen een ECD of regiesysteem enerzijds en MULTIsignaal anderzijds zorgt ervoor dat gebruikers (meestal hulpverleners) administratieve zaken niet dubbel hoeven uit te voeren. Wat in het ECD wordt gevuld, komt automatisch in MULTIsignaal terecht. De koppeling omvat onder andere de volgende functionaliteiten:

Nieuw signaal afgeven

Bestaand signaal wijzigen

Matchgegevens retour (inclusief gezinsfunctionaliteit)

Automatisch synchroniseren

Als de koppeling actief is, monitort Thorax voor haar klanten het gebruik van de verwijsindex. Hoeveel signalen zijn er geweest? Hoeveel matches? Kan het beter en zo ja, hoe?

Ook geïnteresseerd in minder administratie en meer tijd voor je cliënt? Meer weten over de mogelijkheden bij jouw organisatie? We staan open voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Bertil Brandse, 033-4659115.

Of vul het contactformulier in, dan nemen we binnen een dag contact met je op.