Thorax koppelt ECD’s aan Zorg voor Jeugd: meer signalen en minder registratie

Thorax is gespecialiseerd in het koppelen van registratiesystemen ( ECD’s ) en regiesystemen aan de diverse verwijsindexen. We hebben een tweerichtingskoppeling gerealiseerd met Zorg voor Jeugd. Dat deden we al toen Zorg voor Jeugd nog beheerd werd door SLTN Inter Access, en dat doen we ook nu Zorg voor Jeugd wordt beheerd door Pinkroccade local government.

Over Zorg voor Jeugd van Pinkroccade

Zorg voor Jeugd is een lokale verwijsindex. Hiermee kunnen professionals in het sociaal domein snel en efficiënt informatie met elkaar uitwisselen en blijft een jongere in beeld.

In Zorg voor Jeugd wordt geen inhoudelijke informatie opgeslagen. Het gaat alleen om de zogenoemde ‘dat-informatie’. Dit betreft:

  • De NAW-gegevens van een jeugdige;
  • Welke instellingen en functionarissen betrokken zijn bij een jeugdige;
  • De instelling en naam van de functionaris die verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie;
  • De e-mailadressen en telefoonnummers van functionarissen van instellingen die betrokken zijn bij een jeugdige.

Zorg voor Jeugd is dus uitdrukkelijk geen Elektronisch Kinddossier.

Dit levert het partnerschap op

Een (Thorax-)koppeling tussen een ECD of regiesysteem enerzijds en Zorg voor Jeugd anderzijds zorgt ervoor dat gebruikers (meestal hulpverleners) administratieve zaken niet dubbel hoeven uit te voeren. Wat in het ECD wordt gevuld, komt automatisch in Zorg voor Jeugd terecht. De koppeling omvat onder andere de volgende functionaliteiten:

Nieuw signaal afgeven

Bestaand signaal wijzigen

Matchgegevens retour

Automatisch synchroniseren

Als de koppeling actief is, monitort Thorax voor haar klanten het gebruik van de verwijsindex. Hoeveel signalen zijn er geweest? Hoeveel matches? Kan het beter en zo ja, hoe?

Ook geïnteresseerd in minder administratie en meer tijd voor je cliënt? Meer weten over de mogelijkheden bij jouw organisatie? We staan open voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Bertil Brandse, 033-4659115.

Of vul het contactformulier in, dan nemen we binnen een dag contact met je op.