Het sociaal domein is ons terrein. Hulpverleners en cliënten in en van (onder andere) onderstaande gemeenten en organisaties hebben we kunnen helpen met onze oplossingsgerichte en innovatieve projecten.

Gemeente Utrecht

Combiwel

De Binnenvest

Enver

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Moviera Aanpak Huiselijk Geweld

De Sociale Maatschap

Sezo Buurtteam Amsterdam