Cliëntregietools in het sociaal domein

In de hulpverlening staat het verhaal van de cliënt centraal. Vaak is het zo dat de cliënt meerdere malen zijn of haar verhaal vertelt, en dat de diverse hulpverleners dit steeds weer opschrijven. Onderzoek naar (ervaren) regeldruk in de zorg en welzijnssector wijst uit dat dit voor zowel de hulpverlener als de cliënt extra regeldruk geeft. De hulpverlener geeft aan dat ze te veel moeten registreren (ten koste van het directe contact met de cliënt) en de cliënt geeft aan zich vaak niet te herkennen in bijvoorbeeld de hulpverleningsplannen.

Samen met jongeren én hulpverleners is nagedacht over een oplossing van dit knelpunt. En die oplossing is gevonden in de leefwereld van de jongeren. Zij vertellen hun verhaal namelijk al via de sociale media. Daar delen zij foto’s, blogs, onderhouden contacten. De principes hiervan zijn de basis van onze aanpak in het sociaal domein: cliëntregie faciliteren en professionals in nauw contact brengen met de cliënt en met elkaar.  Dat uit zich in diverse verschijningsvormen: MijnVerhaal, TMWRK, MijnHulpverlening en Pleegouders Online.

In september 2013 is THORAX gestart met een organisatiebrede uitrol van MijnVerhaal 2.0 bij jeugdzorgaanbieder Jarabee uit Twente.

MijnVerhaal 2.0 met ingang van september voor elke jongere

Het was al besloten, en nu wordt het werkelijkheid: vanaf september biedt Jarabee elke jongere die dat aankan een eigen digitaal portfolio aan voor zijn communicatie met Jarabee hulpverleners en – via tussenkomst van een poortwachter – met zijn sociaal systeem. Op allerlei terrein wordt momenteel hard gewerkt om dat mogelijk te maken.

Teams worden op maat begeleid om zorg/hulp innovaties met digitale middelen toe te passen (zie het bericht over Co-creatie). Het Bedrijfsbureau is volop bezig het MijnVerhaal-platform als centrale applicatie op te nemen. Aan een koppeling met Regas wordt gewerkt, zodat hulpverleners vanaf oktober eenmalig hoeven te registreren: het wordt dan mogelijk dat zij hun documenten die ze met jongeren delen meervoudig kunnen gebruiken. Dat wil zeggen, primair in MijnVerhaal2.0 voor communicatie met jongeren, secundair in Regas om 100% accurate managementinformatie te garanderen.

In het kader van de transitie maakt Jarabee hiermee een forse stap. Zeker door de geïntegreerde wijze van aanpak: cliëntregie, techniek in samenhang in control, professionalisering.

Bron: Jarabee

Als direct uitvloeisel van de resultaten van MijnVerhaal 2.0 is door Jarabee besloten om met THORAX de handen ineen te slaan voor de ontwikkeling van een communicatieplatform voor pleegouders.

Start ontwikkeling Communicatieplatform Pleegouders

Medio juni is de interne kick off van het project Communicatieplatform Pleegouders. In november 2012 is op verzoek van de POR (Pleegouderraad) een verkenning gestart naar de mogelijkheden van een eigen communicatieomgeving voor Pleegouders. Uiteraard aansluitend op: enerzijds de digitale werkomgeving van pleegzorgwerkers en jongeren (m.i.v. september MijnVerhaal 2.0); anderzijds op allerlei externe websites.

De primaire behoeften van pleegouders zijn onderlinge communicatie en kennisdeling in kleine besloten groepen. Daarnaast ook kennisdeling in thematische groepen, waarin pleegzorgwerkers en adviseurs als Kirsten Jongman deelnemen. Er wordt aangesloten op de digitale cliëntportfolio’s in MijnVerhaal 2.0.

Het project vormt een onderdeel van het project Co-creatie. Ook het communicatieplatform Pleegouders wordt samen met de gebruikers ontworpen en ingericht en gaandeweg heeft men de mogelijkheid om zelf, naar believen, groepen op te richten. Negen pleegouderparen treden op als mede-ontwikkelaars.

Bron: Jarabee

Meer informatie staat op de website van de samenwerkende partijen:

www.mijnverhaalmijntaal.nl
www.pleegoudersonline.nl