Investeren in digitaal vaardige medewerkers loont!

Hoe maak ik een veilig wachtwoord, hoe nodig ik mijn collega’s uit voor een beeldbel vergadering, waar sla ik mijn document op, hoe kom ik in de online leeromgeving, waar staat dat bericht op intranet? En de meeste vragen gaan over het ECD. Help! We merken dat het voor veel hulpverleners lastig is om digitaal aangehaakt te blijven. Met corona en werken op afstand is dat nog eens extra zichtbaar geworden.

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker en zijn niet meer weg te denken. Waarom het loont om te investeren in digitaal vaardige medewerkers?

Plan in 1-dag digitale vaardigheden

Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat de digitale vaardigheden van medewerkers worden vergroot? Zodat ook die digitaal minder vaardige collega met plezier digitaal aan de slag gaat.

Alle lagen van de organisatie, management, HR, ICT, opleiden, communicatie, zorg en OR, hebben een rol om dit te laten slagen. Speciaal hiervoor hebben we ‘Plan in 1-dag’ ontwikkeld: een ‘snelkookpansessie’ waarmee we een proces van weken verkorten tot een dag. Met een strakke planning gaan we met alle betrokkenen aan de slag. Met als resultaat: input voor een projectplan digitale vaardigheden met concrete doelen, rollen en taken. Met commitment én draagvlak van alle benodigde afdelingen.

Aan de slag met een Plan in 1-dag en de implementatie hiervan? Neem contact op met Monique van Hövell, vanhovell@thorax.nl of 06 – 25 34 70 05.

Tijdwinst Medewerkers die digitaal handiger zijn, kunnen sneller rapportages invullen en applicaties gebruiken. Dit vermindert de werkdruk. Het aantal hulpvragen aan collega’s neemt daarmee ook af, dat scheelt twee keer tijd.

  Kwaliteit van zorg neemt toe Het elektronisch dossier wordt beter gebruikt en dit leidt tot minder fouten. Ook neemt de kwaliteit van zorg toe doordat medewerkers digitale taken sneller kunnen doen. Zo is er meer tijd voor begeleiding en behandeling van de cliënt.

  Meer werkplezier Medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen en hebben daardoor meer werkplezier. De werktevredenheid stijgt en het verzuim en verloop nemen af.

  Beter benutten IT-systemen Het rendement van ICT-investeringen is groter: de digitale systemen worden beter gebruikt en de helpdesk krijgt minder vragen. Een nieuw systeem implementeren is eenvoudiger.

Tips

  • Realiseer je bij besluitvorming dat digitale innovaties alleen landen als medewerkers en cliënten basisvaardig zijn.
  • Leid je helpdeskmedewerker op in het eenvoudig kunnen uitleggen, coachen en positief bekrachtigen.
  • Neem digitale vaardigheden structureel op in je scholingsaanbod maar realiseer je je dat knoppencursussen en e-learning stress op kunnen leveren voor de starter.
  • Zorg voor een duidelijk overzicht van het applicatielandschap met een schema van de iconen en waar de applicaties voor gebruikt kunnen worden.
  • Besteed tijdens de uitrol van nieuwe applicaties of updates extra aandacht aan de digitale starter en laat hen eerst testen.
  • Evalueer regelmatig je applicaties op gebruikersgemak en stel dit voorop bij de selectie van nieuwe applicaties.

Bron: www.digivaardigindezorg.nl

De digicoach als succesfactor

Het inzetten van een digicoach, een collega die op een laagdrempelige manier andere collega’s helpt bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden, is een succesfactor gebleken! Voor het opleiden van digicoaches werken we samen met de expert op dit gebied in de zorg, Buro StrakZ. Zij bieden een tweedaagse opleiding voor digicoaches aan, online en/of live en in-company of in een open training. Ze baseren hun trainingen op de laatste onderzoeksresultaten en praktijkervaring bij tientallen organisaties hebben ook diverse vervolgopleidingen en verdiepende webinars voor digicoaches. Actuele en sterke inhoud verzekerd, aangeboden met gevarieerde werkvormen en een flinke dosis humor. Meer informatie over het leeraanbod vind je hier.