Verken uw IT-landschap met IT-adviseurs van Thorax

Verloopt de communicatie tussen uw zorgverleners en cliënten optimaal? Kan de techniek u daarbij nog bij helpen? Bent u digitaal klaar voor de toekomst? Verken nu uw IT-landschap met een kennissessie en eventueel een workshop onder leiding van de IT-adviseurs van Thorax, specialisten in het sociale domein.

De laatste jaren hebben zich binnen het sociaal domein grote veranderingen voorgedaan. Sinds de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten zijn organisaties gaan samenwerken in wijk- en jeugdteams en hebben medewerkers andere rollen gekregen. Ook stelt ‘de markt’ steeds meer eisen aan financiële transparantie: wat kost een product of dienst, wat is de opbrengst? Ook in het sociale domein zijn PxQ-methode, lump sum en outcome geen onbekende termen meer. Dit vraagt om een flexibele en kwalitatief hoogstaande informatievoorziening. Dit vraagt om een sterk IT-fundament.
De vraag is dan: is het IT-fundament binnen uw organisatie voldoende afgestemd op de nieuwe werkelijkheid? Hoe kunt u uw informatievoorziening het beste laten aansluiten op het werk in de wijk, met collega’s en cliënten. Wat is uw strategie en hoe kan digitale techniek u daarbij helpen? Een kennissessie onder leiding van IT-adviseurs van Thorax geeft u inzicht waar u nu staat en hoe u verder moet. Met een workshop vooraf komt u tijdens deze kennissessie nog beter beslagen ten ijs.

Kennissessie
Een kennissessie laat u en uw management zien hoe u visie vertaalt naar praktijk, medewerkers optimaal ondersteunt en grip krijgt op uw omzet. U ziet hoe IT u kan helpen uw primaire en ondersteunende processen op elkaar af te stemmen en hoe u dit kunt vertalen naar concrete projecten. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als visie, zorgprocessen, contractmanagement, kwaliteit en financiën en control.
Na afloop van de kennissessie weet u hoe u een IT-optimaliseringstraject aan kunt pakken en welke eisen dat stelt aan uw IT. Ook heeft u meer inzicht hoe u dit kunt vertalen naar praktische projecten binnen uw praktijk (projectenportfolio).

Workshop vooraf
Wilt u goed voorbereid aan de kennissessie beginnen zodat deze nog effectiever wordt? Via een workshop voorafgaand aan de kennissessie brengen we samen met u, directie en management globaal de knelpunten en behoeftes binnen uw organisatie rondom het IT-landschap in kaart. In de kennissessie bespreken we hoe we deze knelpunten en behoeftes het best aan kunnen pakken.
Na de kennissessie bent u in staat gefundeerde vervolgstappen te maken op IT-gebied, om de juiste keuzes te maken voor een nieuw IT-landschap. Keuzes die passen bij uw organisatie, veilig en vertrouwd, doelmatig en efficiënt. Een keuze waarmee u op de toekomst bent voorbereid.

Kosten
Kennissessie: € 2500,- (incl. btw)
Kennissessie en workshop: € 4500,- (incl. btw)

Neem contact op
Geïnteresseerd? Of wilt u meer informatie? Neem vandaag nog contact met ons op.