Transitie Haarlemmermeer – flexibel berichtenverkeer:

THORAX is door de gemeente Haarlemmermeer gevraagd te helpen bij het oplossen van verschillende vraagstukken rondom de transitie. Vanwege de nieuwe, financiële verantwoordelijkheid per 1 januari 2015, wil de gemeente de processen tussen de verschillende partijen goed op elkaar afgestemd hebben.
Een onderzoeks- en adviestraject heeft in Haarlemmermeer geresulteerd in de realisatie van een oplossing die berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en de gemeente mogelijk maakt. Het kunnen beheersen van dit berichtenverkeer zorgt ervoor dat de gemeente in staat is om haar zorgverantwoordelijkheid te kunnen dragen. De oplossing bij Haarlemmermeer is in het bijzonder gericht op de volgende uitgangspunten:

 • Ondersteunen van ‘kleine’ zorgaanbieders/ondernemers
 • Alternatief en ‘back-up’ oplossing voor VeCoZo
 • Integratie met primaire en secundaire processen door passende functionaliteiten en koppelingen
 • Onafhankelijk advies en reflectie op de ontwikkeling in de markt en bestaansrecht van de oplossing
 • Stimuleren van integrale samenwerking in zowel ontwikkeling als gebruik van de oplossing
 • Veiliger digitaal informatie uitwisselen

In het ontwikkelproces hebben we te maken gehad met een breed scala aan uitdagingen. Hieronder volgen enkele voorbeelden;

 • Hoe zorgen we ervoor dat we wél aansluiten op de landelijke berichtenstandaard van Vektis, zonder te concurreren met VeCoZo? (Hoe kunnen we de zorgaanbieders hier in ‘opvoeden’?)
 • Hoe gaan we om met constant veranderende omgevingsfactoren, nieuwe wensen en aanpassingen in wet- en regelgeving?
 • Hoe kunnen we het declaratieproces voor de gemeente zo robuust mogelijk maken en tegelijkertijd het gebruiksgemak van voor de zorgaanbieders verhogen
 • Hoe gaan we om met de privacywetgeving en veiligheid van data?
 • Hoe zorgen we voor een generiek- en schaalbare maar toch specifieke oplossing?
  Figuur 1.0: screenshot van de oplossing (ingelogd als gemeente Haarlemmermeer)
  Figuur 1.0: screenshot van de oplossing (ingelogd als gemeente Haarlemmermeer)

Deze uitdagingen hebben ons ertoe gemotiveerd een flexibel (Agile) proces in te richten, waarin we vanuit eerder benoemde uitgangspunten op zoek gaan naar de oplossing die het best past in dit moment. Dit heeft er in geresulteerd dat er nu een modulaire en schaalbare oplossing ligt, die rekening houdt met generieke standaarden, maar ook op maat aansluit in het proces bij de gemeente Haarlemmermeer. Door optimale afstemming en het verbinden van de juiste mensen, kunnen er nu snel nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan het bestaande portfolio.

standaard waar het moet, op maat waar het kan

Voordelen voor de gemeente

 • Automatisch en veilig digitaal berichtenverkeer op basis van landelijke standaarden
  • Mogelijkheden om te koppelen met bestaande systemen binnen de gemeente
  • Mogelijkheden om te koppelen met bestaande systemen bij de zorgaanbieder.
 • Generiek en modulair opgebouwd platform
  • Mogelijkheden om samenwerkingen met andere gemeenten aan te gaan (om bijvoorbeeld samen functionaliteiten te ontwikkelen). Dit betekent overigens niet dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van alle aangeboden functionaliteiten (alleen wat nodig is).
 • Flexibel ingericht proces
 • Inzicht in declaratiegegevens van zorgaanbieders
 • Automatische koppeling met het financiële systeem van de gemeente – geen aparte invoer van facturen meer nodig
 • Onafhankelijk advies & kennis in zorgsector (door te werken met ontwikkelpartners)

Voordelen voor zorgaanbieders

 • Automatisch en veilig digitaal berichtenverkeer op basis van landelijke standaarden
  • Mogelijkheden om te koppelen met bestaande systemen bij de zorgaanbieder
 • Geen VeCoZo nodig (wel stimuleren we om zoveel mogelijk gebruik te maken van VeCoZo – ons portaal is laagdrempeliger, na verloop van tijd kunnen zorgaanbieders alsnog de stap naar VeCoZo zetten)
 • Minder portalen nodig (mits er meerdere gemeenten in dezelfde regio deelnemen)
 • Direct declaraties indienen
 • Mogelijkheid om mee te denken in ontwikkeling
 • Alle declaraties en toewijzingen mogelijk (bijvoorbeeld: iWMO 303, iJW 303, iJW 321, verwijsbrief, vrije beschikking, verklaring gecertificeerde instelling, declaraties buiten VeCoZo om) 

Concrete toekomstplannen: veilig en verantwoord (informeel) communiceren!

Momenteel word er tussen professionals bij vrijwel alle gemeenten veel privacy gevoelige informatie uitgewisseld via de mail. Naast dat veel informatie onoverzichtelijk verspreid, neemt het de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee.
In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft THORAX een concreet voorstel gemaakt om ‘veiliger en verantwoord’ digitaal communiceren en documenten uitwisselen met collega’s en andere professionals mogelijk te maken. Deze oplossing zal geïntegreerd en los van bestaande oplossingen te gebruiken zijn.
De gemeente Haarlemmermeer zoekt nog partnergemeenten om hier samen vervolg aan te geven.

Geinteresseerd?

Enthousiast over bovenstaande oplossingen en ideeën? Neem dan vandaag nog contact op met THORAX om te praten over de mogelijkheden!

  E-mail *

  Naam *

  Bericht