Transitie gemeente Zutphen/Lochem

De doelstelling van dit project is om voor de gemeenten Zutphen en Lochem een in de praktijk werkende informatievoorziening te hebben, die zorg draagt voor:

  • het adequaat kunnen helpen van burgers,
  • een integraal klantbeeld bij de dominante toegangspoorten en
  • actueel zicht op budgetuitputting.

THORAX heeft de rol van adviseur, in het tot stand komen van “plan B”, betreffende “noodzakelijke aanpassingen van de informatievoorziening, vallend onder het Programma Sociaal Domein Lochem en Zutphen”.

THORAX is gevraagd om hierbinnen met een doorslaggevend advies te komen voor de integrerende schil tussen binnenring (partners sociaal domein) en buitenring (gemeente).

gemeente zutphen lochem