Auteur: Bertil Brandse

The averages displayed are based gabapentin price per pill on pooled data from the.. As the generic nexium prilosec side effects are very tolerable compared to the.. Not surprisingly zinc deficits accutane get rid of blackheads are known to affect hyaluronic acid.. Taking Coreg with ciprofloxacin cipro price food should minimize the risk of orthostatic.. Concomitant therapy nexium price at walgreens with flecainide and verapamil may result in additive.. In open noncomparative studies of small numbers of generic escitalopram canada patients doses.. Vegetarians menstruating women and heavy exercisers are buy augmentin mexico most at risk.. Often If your dog eats weed anyone buy femara online killer accidentally you know.. The SlimPulse system provided realtime continuous buy norvasc 5 mg measurements of gamma ray.. Her long loop ears always got dirty easily 23 clomid 50 mg with metformin days.. Will Diarex negate the zithromax z pak generic Enbrel..

Bertil is thuis in het sociale domein. Of het nu jeugdzorg, welzijn of een gemeente is: overal waar jongeren en hun gezinnen aandacht nodig hebben en hun informatie een rol speelt. Bertil helpt de hulpverlener helpen. Door de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment. Bertil is een verbinder. Niet alleen van informatie, maar ook van mensen, projecten en initiatieven. Hij is op dit moment betrokken bij diverse programma’s en projecten waar gegevensuitwisseling, cliëntregie, transitie en transformatie een rol speelt. Op Twitter te volgen via @TwitBB. Behalve over ontwikkelingen in het sociaal domein leest u daar (soms) ook over andere passies als nieuws en voetbal. En dan hebben we het nog niet gehad over zijn drie oogappels...

Hoe word je een 'smart' hulpverlener?

Hoe word je een ‘smart’ hulpverlener?

In elke organisatie lopen verschillende typen hulpverleners rond: enerzijds bewust of onbewust van de mogelijkheden om IT in te zetten voor een socialere, veiligere of betere samenleving, anderzijds stelt de ene professional zich heel autonoom (zelfstandig) op en de ander zich juist heel afhankelijk van de organisatie. Uiteraard is de wereld niet eenvoudig in de …

Meer lezen

5 tips: zó kun je in jouw regio de Verwijsindex een zetje geven

5 tips: zó kun je in jouw regio de Verwijsindex een zetje geven

Ben jij je ervan bewust hoe de Verwijsindex binnen jouw regio wordt gebruikt? De uitvoering ervan verschilt immers per gebied. In regio’s waar de index bij veel organisaties onderdeel is van het werkproces wordt vroegtijdiger samengewerkt. De Verwijsindex wordt dan bijvoorbeeld als praktisch hulpmiddel voor afstemming gebruikt. Kortom, de brandende vraag is: hoe kunnen gemeenten …

Meer lezen