Auteur: Jasper van den Broek

Als maatschappelijk werker ontdekte ik mijn drive om informatieprocessen zo te stroomlijnen dat mensen hun werk optimaal kunnen doen. Niets mooiers voor mij dan het onderzoeken van de verschillende schakels in het werkproces, het overzien van het grote geheel en dan de vertaalslag te maken naar een IT-oplossing die het werk zo simpel mogelijk maakt.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away – Antoine de Saint Exupéry

Thorax-de-basis-voor-succes

Niet altijd zelf de oplossing willen bedenken: de basis voor succes

Minister Kamp, economische zaken, houdt voet bij stuk. Hij blijft zijn privémail zakelijk gebruiken. Ondanks een phishingaanval én waarschuwingen van het openbaar ministerie. Het is de mens eigen, het zelf bedenken van oplossingen. Een goede eigenschap. Meestal. In geval van specialismen, zoals bij ICT, kan dit beter samen met professionals worden opgepakt, omdat er niet …

Meer lezen

Een koppeling met de verwijsindex vergemakkelijkt de samenwerking

Thorax heeft voor meerdere organisaties een koppeling gerealiseerd, zodat het mogelijk wordt rechtstreeks vanuit het cliëntvolgsysteem een signaal af te geven in de Verwijsindex. Dit artikel beschrijft de achtergrond van de Verwijsindex, wat er nodig is voor een succesvolle implementatie en hoe Thorax hier een bijdrage aan kan leveren. Inleiding De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is …

Meer lezen