Communicatieplatform op maat helpt gemeente Haarlemmermeer bij soepele transitie

Nu de gemeente meer verantwoordelijkheid draagt over de zorg is het van groot belang dat gemeente en zorg goed op elkaar aansluiten. Daarom is er op landelijk niveau een verbinding gemaakt tussen het platform GGK (gemeenten) en VeCoZo (zorgaanbieders). In 2014 klopte de gemeente Haarlemmermeer bij THORAX aan omdat de landelijke verbinding onvoldoende inhaakte op de behoeften van de gemeente op dat moment.

Zo kon bijvoorbeeld in het landelijke systeem een dokter geen verwijsbrief naar de gemeente sturen en hadden de gemeenten beperkt inzicht in de declaratiegegevens van zorgaanbieders. In het geval van vrije beschikking was het niet mogelijk om de betreffende persoon te identificeren. Bovendien was en is het nog steeds voor veel kleinere zorgaanbieders erg omslachtig zich aan te sluiten bij VeCoZo.

Na gedegen onderzoek naar de behoeften van de betrokken partijen heeft THORAX een communicatieplatform ontwikkeld dat op detailniveau aansluit bij de interne processen van de gemeente en daarnaast ook zorgaanbieders tegemoet komt. Dit zorgt niet alleen voor nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden maar ook voor een aanzienlijke verlichting van de administratieve druk.

Declaraties die binnenkomen bijvoorbeeld, kunnen meteen worden geconverteerd naar een leesbaar bestand voor het eigen financiële systeem van de gemeente. Op deze manier komen declaraties gelijk in het juiste systeem en kunnen ook direct betaald worden.

Het platform vervangt het landelijke systeem niet maar sluit er versterkend op aan. De toegevoegde waarde is de integratie in het eigen proces van de gemeente. Functionele wensen en wet- en regelgeving veranderen continue en er worden regelmatig veranderingen in berichtenstandaarden geïntroduceerd. Daarom hebben wij gekozen voor een flexibele (Agile) aanpak in de realisatie van het systeem. Het grote voordeel daarvan is dat we op deze manier heel snel en specifiek kunnen inspringen op veranderende behoeftes en uitdagingen van gemeenten.

Zo heeft THORAX momenteel op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer een concreet plan uitgewerkt op het gebied van veilig en verantwoord mailen en documenten uitwisselen. Net zoals vrijwel alle gemeenten wordt er in Haarlemmermeer veel privacygevoelige informatie uitgewisseld tussen professionals via de mail. Naast dat veel informatie onoverzichtelijk verspreid is, neemt het de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. Een interessante uitdaging dus! Haarlemmermeer zoekt nog partnergemeenten om aan dit plan samen vervolg te geven.