Blog van Thorax over koppeling vanuit ZorgDomein

Slimme koppeling verbindt zorgwereld direct met welzijnswereld

We hebben er al eerder over geschreven: over de koppelingen met ZorgDomein, met name in het kader van Welzijn op Recept. In de praktijk betekent dit dat de huisarts in zijn eigen huisartseninformatiesysteem rechtstreeks een dienst van een welzijnsinstelling kan kiezen, zoals Participe Amstelland of Tinten Welzijnsgroep. In dit blog lees je over het hoe en waarom achter deze koppeling en vertellen we meer over de nieuwe mogelijkheid om feedback te geven vanuit de welzijnswerker richting de huisarts.

Automatisch het juiste contact

Het voordeel voor de cliënt is dat zijn of haar gegevens automatisch bij de gekozen welzijnsinstelling binnen komen, waarna de betrokken welzijnswerkers proactief contact kunnen opnemen. In een eerder stadium realiseerden we dit al voor Tinten Welzijnsgroep en Participe Amstelland. Nieuw is dat de hulpverleners sinds medio mei ook zelf via de koppeling aan de slag kunnen. De welzijnswerker kan nu namelijk feedback geven over de cliënt richting de huisarts. Wanneer dezelfde cliënt vervolgens weer bij de huisarts in de spreekkamer verschijnt, is deze goed geïnformeerd over de voortgang vanuit het welzijnswerk. Dit is dan weer een mooie ingang voor de huisarts om het gesprek over aan te gaan.

Verlichting hoge werkdruk huisarts

Wanneer de hulp, in ons voorbeeld vanuit Participe, als positief ervaren wordt, dan kan de huisarts aangeven dat het de cliënt vrijstaat om voortaan rechtstreeks met de welzijnswerker te schakelen. Dus zonder tussenkomst van huisarts. Dat geeft weer een verlichting in de toch al zo drukbezette agenda van de huisarts. En de cliënt? Die komt sneller op de juiste plek en wordt dus beter geholpen. Anders gezegd: er worden twee werelden verbonden. Heel passend, want er wordt immers veel gesproken over het verbinden van de zorgwereld en de welzijnswereld. Door deze koppelingen gebeurt dat letterlijk.

De gebruikers aan het woord

Huisarts Amstelveen zei hier vlak voor ingebruikname over: “Participe gaat het druk krijgen wanneer de koppeling in werking is genomen, want nu stuur ik vaak iemand met een telefoonnummer van Participe naar huis. Je hoopt dan dat ze gaan bellen, maar dat weet je niet zeker. Met de koppeling is het met 1 druk op de knop op de juiste plaats.” 

Ook Tinten Welzijnsgroep maakt naar tevredenheid gebruik van de koppeling, Anton Haan zegt hierover: “Verwijzingen vanuit de huisarts komen nu direct en overzichtelijk binnen in myneva en kunnen daardoor snel worden opgepakt.”

De praktijk: meer contact tussen zorgprofessionals

In de praktijk betekenen bovenstaande voordelen dat er, zonder dat het deze professionals veel tijd kost, meer contact komt tussen de huisarts en de welzijnswerker. Een goede zaak waar zowel de huisarts, de welzijnswerker en bovenal de cliënt mee geholpen is.