Valente en Thorax werken samen

Valente en Thorax werken samen aan digitale werkdocumenten

‘Thorax en Valente kwamen met elkaar in gesprek over het digitaliseren van werkdocumenten in het ECD van hun aangesloten organisaties.’ Dat zegt Rieky Trommelen, functioneel beheerder bij Thorax.

Valente is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving. De vereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Branchevereniging heeft signalen gekregen

Rieky: ‘Thorax en Valente kwamen met elkaar in gesprek over dit onderwerp omdat ik vanuit mijn rol bij verschillende organisaties bezig was om de risicoscreening aan te passen. Deze screening was verouderd. Zie het als een soort veiligheidscheck, die ervoor zorgt dat iemand op de juiste manier opgenomen kan worden en hulp kan krijgen. Veel organisaties hebben, rondom deze screening, een eigen intake samengesteld zodat er geen zaken dubbel gevraagd hoeven te worden. Op zich goed natuurlijk, maar de branchevereniging heeft in de afgelopen periode ook een aantal signalen gekregen dat de screening niet meer helemaal voldeed en dat er over een aantal vragen binnen de lijst getwijfeld werd. Daarop heeft Valente besloten om een werkgroep samen te stellen die de screening verder heeft doorontwikkeld.’

Zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit

Rieky vervolgt: ‘Voorafgaand aan het ontwikkelen van werkdocumenten worden hulpverleningsmethoden onderzocht en worden er afspraken gemaakt hoe deze in te zetten. De branchevereniging zet in op training, allemaal met als doel om zo uniform mogelijk te werken. En dát zorgt er weer voor dat de organisaties die bij de branchevereniging zijn aangesloten zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit bieden.’

Van papier naar digitaal

‘Toen ik dit hoorde’, vervolgt Rieky, ‘heb ik gevraagd of het mogelijk was om hierbij aan te sluiten omdat ik kennis heb van de manier waarop dit, in digitale vorm dus, binnen verschillende ECD’s wordt ingebouwd. Het is immers ook handig om te bekijken of de techniek wel aansluit bij de plannen die de branchevereniging gaat maken. Zij werken een plan zoals de risicoscreening uit op papier, wat uiteindelijk omgezet moet worden naar digitaal.’

Met elkaar aan de slag

‘Daarnaast had ik in de praktijk bij de verschillende organisaties ondervonden dat bijvoorbeeld de vragen van de screening nogal verschillend geïnterpreteerd werden. Stel je bijvoorbeeld een vraag voor die gaat over een veiligheidsscore die is opgenomen in de screening. Dit gaat om een score die aangeeft hoe een cliënt zich voelt. Maar het is, vanuit die vraag, niet duidelijk over welk moment men het heeft. Gaat het om het gevoel op dat moment? Wanneer de persoon bij de hulpverlener op kantoor is? Of toen de persoon besloot om contact te leggen? Of nog op een ander tijdstip? Het is, zeker digitaal, heel eenvoudig om hier met een tooltip in de vorm van een i’tje een duidelijke instructie bij te zetten in de trant van: ‘Beoordeel deze vraag aan de hand van het gevoel op het moment dat iemand nog in de onveilige situatie was/is.’

‘Ik heb aan Valente aangegeven dat dit vraagstuk typisch iets is dat we technisch in kunnen bouwen. Door dit soort aanpassing is het, volgens onze visie, mogelijk om nog beter aan te scherpen wat men wil bereiken met het document. Omdat zij deze visie delen, zijn we met elkaar aan de slag gegaan.’

Niet zelf het wiel uitvinden

‘Waar we naartoe willen, vanuit Thorax, is om vaker bij dit soort trajecten aan te sluiten, zodat er één basisdocument ontstaat dat we toe kunnen voegen aan het ECD van klanten zodat zij niet stuk voor stuk zelf het wiel uit hoeven te vinden. Valente is, samen met betrokken instanties, aan het zoeken naar een standaard en wij kunnen vanuit Thorax helpen met een digitale standaard. Zo mooi én zinvol kan samenwerking zijn’, besluit Rieky.

PS De risicoscreening die alle vrouwenopvangorganisaties gebruiken is geactualiseerd. Valente en VNG hebben een subsidieaanvraag ingediend bij VWS t.b.v. een tegemoetkoming voor de kosten voor het aanpassen dan wel inbouwen van de geactualiseerde risicoscreening in het ECD. Deze aanvraag is gehonoreerd. Op 14 juni 2024 is de sluitingsdatum. Voor vragen kun je contact opnemen met Mijke Caminada via mijke.caminada@valente.nl of met Bertil Brandse via brandse@thorax.nl.