thorax-problematisch-woningtekort2

Problematisch woningtekort: je kán zelfstandig wonen, maar er is geen plek voor je…

Mix en Match: dat is de naam van het project dat Thorax, als professioneel verbinder in het sociaal domein, samen met Jeannette Vader van Vader Veranderadvies nu uitwerkt. Aanleiding is de CareJam van vorig jaar in de gemeente Amersfoort. Doel van het project is dat er meer mensen uit beschermd wonen uitstromen die toe zijn aan zelfstandig wonen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor instroom, de wachtlijsten korter zijn en er maatschappelijke en zorgkosten bespaard worden.

Lange wachtlijsten

Dat zit zo. Er staan op dit moment veel mensen, veelal met psychische problemen, op een lange wachtlijst voor een beschermde woning. Bovenaan deze wachtlijst komen betekent hulp krijgen. En dat is niet alleen erg nodig voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. En, maar dat is in het kader van menselijke warmte misschien het minst belangrijke aspect, ook voor zorgverzekeraars die de kosten van extra medicatie zien oplopen. Medicatie die wellicht minder nodig was als mensen op de goede plek konden wonen en hulp zouden krijgen. Veel van deze problemen verdwijnen, of verminderen in elk geval, als mensen in een passende woning komen waar ze op de voor hun juiste manier begeleiding krijgen. Want dat verdient juist deze groep natuurlijk helemaal. Ook zij hebben in de regel niet gekozen voor de situatie waar ze in terecht gekomen zijn. Het idee is dat we met elkaar een platform bouwen om vraag en aanbod samen te brengen, zodat mensen die een bepaald soort woning nodig hebben eerder geholpen kunnen worden. Dat willen we samenbrengen in een portaal. Een soort Funda voor een specialistische groep zou je kunnen zeggen. Op dit moment zijn we volop in gesprek met gemeentes, zorgaanbieders en andere betrokken partijen.

Verantwoordelijke gemeentes besparen kosten

Voor gemeentes is het een mes dat aan twee kanten snijdt: enerzijds vullen ze hun verantwoordelijkheid voor het meedenken met en wellicht oplossen van genoemd probleem op de juiste manier in. En anderzijds besparen ze op hun kosten door met relevante partijen zoals Thorax, in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken voor de ontstane situatie. En ik? Ik, als mens, vind het indrukwekkend en waardevol om mee te mogen denken in de oplossing van een maatschappelijk probleem. Loesje, het alom bekende taaltalent, benoemd de essentie van deze problematiek wat mij betreft heel treffend: samenleving. Dat werkt alleen als je het heel letterlijk neemt.