Wensen laten werken

‘Zegt u het maar. Welke vraag of wensen heeft u?’ Luidt de vraag van de softwareontwikkelaar.
De zorgverlener aarzelt even en begint daarna de wens van de organisatie uit te leggen. De ontwikkelaar knikt begrijpend en geeft aan dat alles netjes in orde zal komen en dat de zorgverlener geen verdere informatie hoeft te leveren. Dit is een klus die al vele malen eerder is uitgevoerd.

De kans is echter groot dat de oplossing niet naar wens van de zorgverlener is. Slechts met een korte vraagstelling en toelichting is het moeilijk te specificeren wat een klant nu écht wil hebben. Het is mogelijk dat de opties binnen de IT-oplossing talrijk zijn en er slechts enkelen gebruikt worden. Waarom zou het niet mogelijk zijn dat wensen tijdens een ontwikkelproces zouden veranderen? Misschien komen er wel wensen bij. In veel gevallen wast de ontwikkelaar zijn handen in onschuld: “Dit waren toch uw wensen? Dit hebben wij dan ook gebouwd.”

De vooraf ingeschatte wensen lossen vaak niet de daadwerkelijke problemen op. Ofwel de oplossing is te complex, te mager of totaal niet voor verandering vatbaar. Er zit duidelijk een lek in de communicatie tussen klant en ontwikkelaar.

Om dit lek in communicatie te illustreren hier een visuele weergave van dit bekende probleem. Al jaren is het bekend dat er veelal onjuist ontwikkeld wordt en er te weinig naar de klant geluisterd wordt.

software_treeswing

Onze informatieanalyse bestaat uit interviews met de juiste mensen. We vragen niet enkel naar de wens van de klant, maar kijken ook naar de omgevingsfactoren rondom deze wens. Hiervoor vindt er een analyse plaats rondom het werkproces, wordt de wens geverifieerd aan het beleid en wordt er bekeken welke toekomstfactoren een rol kunnen spelen. In complexe zaken kan het gaan om meerdere interviews met mensen uit verschillende werklagen. Op deze manier is het achterhalen van knelpunten mogelijk en werken we gericht naar een oplossing waar de klant daadwerkelijk baat bij heeft.

Wij vragen door en analyseren samen met de klant naar een passende en persoonlijke oplossing. Daar zijn we goed in.