Digitaal in verbinding blijven met je cliënten, het kan!

Digitaal in verbinding blijven met je cliënten, het kan!

‘Voorheen werkte ik in de geestelijke gezondheidszorg waarbij ik me focuste op vrouwenopvang. Binnen die rol was ik onder meer bezig met de ontwikkeling en implementatie van e-health. Ik heb destijds een module ontwikkeld die er specifiek voor was bedoeld om online (dus naast je persoonlijke hulpverleningscontact) hulp te verlenen.’ Dat zegt Rieky Trommelen, functioneel beheerder binnen Thorax. ‘Ook bij mijn eigen cliëntengroep werkte ik met deze tool. Bijvoorbeeld in de volgende situatie: op dinsdagmiddag had ik een huisbezoek bij een cliënt. In dat gesprek maakten we een aantal afspraken met elkaar. Afspraken die konden gaan over allerlei zaken: van het opruimen van bepaalde ruimtes in huis tot het ergens heen gaan om een bepaald resultaat te bereiken. Dat laatste kon gaan om een bepaalde vrijetijdsbesteding, het bezoeken van een vriendin of het inschrijven voor een nieuwe huurwoning. Wanneer ik vervolgens een week later weer op huisbezoek kwam, dan wilde de betrokken cliënt vaak eerst andere zaken bespreken die hem of haar bezig hielden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde post die op de deurmat gevallen was, ruzie met een ex-partner of budgettaire problemen: kortom, de waan van alledag. Dit betekende vaak dat de eigenlijke stap die ik wilde zetten in het hulpverleningsproces, namelijk teruggrijpen op de gemaakte afspraken, op dat moment niet gezet kon worden omdat de beschikbare tijd gevuld werd met andere vraagstukken die op dat moment stress opriepen.’

Waardevolle aanvulling op digitaal contact

‘Door het inzetten van de online tool kon ik ook gedurende de week contact met de cliënt hebben. We konden op elkaar reageren op een moment dat het ons paste, maar we hadden wel frequent ruggespraak waardoor een en ander soepel verliep. Bovendien konden we cliënten die zich met hetzelfde thema bezighielden met elkaar in contact brengen. Als een soort lotgenotengroep’, vervolgt Rieky. ‘Ook nu, in mijn huidige rol, richt ik me volop op het benutten van mogelijkheden die ervoor zorgen dat je samen met je cliënt het dossier in kunt vullen. Zo is er vanuit het ECD myneva, waar ik zelf ook mee gewerkt heb en meerdere van onze klanten mee werken, bijvoorbeeld al de mogelijkheid voor een cliënt om zélf in te loggen in het dossier. Die toegang maakt het gemakkelijker om te communiceren. Er zijn inmiddels enkele instanties die daar gebruik van maken. Vanuit Thorax zetten we ons actief in om dit soort initiatieven vorm te geven.’

Sluit aan bij de beschikbaarheid van de cliënt

‘Het kan, ook voor hulpverlener zelf, heel interessant zijn om aan te gaan sluiten bij de beschikbaarheid van de cliënt. In de praktijk kan die beschikbaarheid zomaar op een moment zijn dat de hulpverlener niet aan het werk is. Denk aan het weekend, de avond of tijdens lunchtijd. Dat wil overigens niet zeggen dat je als hulpverlener altijd maar beschikbaar moet zijn: het gaat erom dat de cliënt het gevoel heeft dat hij de hulpverlener kan bereiken op een moment dat het hem of haar past. De hulpverlener reageert vervolgens op een geschikt moment in zijn of haar werkagenda. Doordat cliënten op een voor hun geschikt tijdstip stoom af kunnen blazen, werkt deze aanpak goed om de rust te bewaren en stapjes voorwaarts te zetten. Bovendien vinden mensen het in deze tijd, waarin veel online gecommuniceerd wordt, soms prettiger om online iets te noteren en te delen in plaats van dat ze dat in een wekelijks gesprek met de hulpverlener doen. Op die manier help je mensen om hun eigen talenten te ontwikkelen en meer eigen regie te nemen op hun eigen situatie.’