Dit wordt de nieuwe verbinding tussen zorg en welzijn

Dit wordt de nieuwe verbinding tussen zorg en welzijn

Zorg en welzijn gaan elkaar raken in de werkwijze Welzijn op recept: een eenvoudig concept met krachtige gevolgen. Dat zit zo: wanneer een huisarts een patiënt ziet, dan heeft de zorgvraag die in de spreekkamer voorgelegd wordt, lang niet altijd met lichamelijke, medische zorg te maken. Zaken als schuldsanering, armoede, verslaving of andere onderliggende problematiek komen met regelmaat voor. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die bij kunnen dragen aan lichamelijk niet gezond zijn. Tegelijkertijd zijn het thema’s waar de huisarts niet direct zoveel aan op kan lossen, hoe graag hij of zij dat ook zou willen.

Van achteraf oplossen naar zinvolle preventie

Waar de huisarts in het verleden aan de patiënt voorstelde om zélf contact met een hulpverlener op te nemen, wordt er nu direct een recept (Welzijn op recept) uitgeschreven. De patiënt/cliënt wordt vervolgens benaderd door een hulpverlener zodat de (psychosociale) problematiek waarvoor men initieel bij de huisarts kwam, meteen door de juiste professional kan worden aangepakt. Deze werkwijze, waarbij de huisarts het recept intikt via ZorgDomein, een onafhankelijk, digitaal platform voor huisartsen en andere verwijzers, draagt actief bij aan de maatschappelijk overkoepelende wens om preventief zorg te leveren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zeker op dit vlak.

Goede ontwikkeling: vanwege 3 redenen

Wij vinden het een mooie ontwikkeling, want ten eerste wordt door dit nieuwe initiatief een verbeterde verbinding tussen zorg en het sociaal domein gelegd. En ten tweede vermindert een goede koppeling tussen de verschillende systemen de administratieve last, een tijdrovend en energievretend gegeven waar hulpverleners elke dag hinder van ondervinden. Ten derde wordt er actief gewerkt aan de veiligheid van de omgang met cliëntgegevens: waar nu nog met regelmaat via e-mail wordt gecommuniceerd, gaat dat straks vooral via ZorgDomein. Het platform is een gesloten, veilige keten zodat privacygevoelige informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Een mailtje is immers zó naar de verkeerde persoon gestuurd. En een online e-mailprogramma zonder bijgewerkte updates een dankbare prooi voor hackers. Het is dus niet zo gek dus dat steeds meer gemeentes deze manier van communiceren eisen van huisartsen en andere zorgverleners.

Ook met Welzijn op Recept aan de slag?

Wanneer je er als organisatie over denkt om ook met Welzijn op Recept aan de slag te gaan, neem dan contact met ons op. We kunnen je bijpraten over alle ins en outs. Ook kunnen we je helpen met het leggen van de juiste koppelingen tussen de verschillende systemen die je gebruikt, zodat de ingegeven informatie rechtstreeks in je ECD terugkomt. Wil je meer weten over de genoemde terminologie, bekijk dan de websites zorgdomein.com en welzijnoprecept.nl. Uiteindelijk draait goede zorg draait om mensenwerk. En deze ontwikkeling draagt daar, wat ons betreft, weer een belangrijk steentje aan bij.