Thorax-miljoenen-blijven-op-de-verkeerde-plank-liggen

Miljoenen blijven op de verkeerde plank liggen

Ongekend. Zo reageert patiëntenfederatie NPCF op het nieuws waaruit blijkt dat de meeste gemeenten in Nederland een miljoenenoverschot in kas hebben. Geld dat in basis is bedoeld als zorgbudget. Het zou in totaal om zo’n slordige 310 miljoen euro gaan. Dit blijkt uit een onderzoek naar de uitgaven voor de jeugdzorg- en Wmo-taken in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur. Vooral voor de laatste post, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, blijkt het overschot groot.

Schril contrast

Het nieuws valt niet goed bij zorgaanbieders die in hun dagelijkse praktijk mensen ontmoeten die ze geen passende oplossing kunnen aanbieden. Zo ontbreekt er hulp en relevante hulpmiddelen. En dat geldt ook voor broodnodig maatwerk dat achterwege blijft. Het is immers ook een schril contrast: een aanvraag voor hulp, op de stapel ‘past niet in budget’, op het bureau van de gemeenteambtenaar versus een moeder met de handen in het haar omdat haar kwetsbare kind in hun moeilijke thuissituatie geen hulp krijgt. Het zijn de dagelijkse praktijkvoorbeelden die de zorgverantwoordelijke mensen in het veld recht in het hart treffen.

Meer tijd voor de mensen

Gemeenten zijn in basis waardevolle instituten. Neem alleen al het sociaal domein, dat sinds 2015 aan decentralisatie onderhevig is geweest: gemeenten werden verantwoordelijk voor een deel van de taken rondom jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Binnen Thorax herkennen we als geen ander de belemmeringen die zowel professionals als cliënten in deze sector met regelmaat tegenkomen op hun soms hobbelige pad. Hoe dat komt? Gebrekkige communicatie. Een toenemende registratiedruk. Ingewikkelde processen. Dáár kunnen we wel een handje bij helpen.
Maar laten we, in alle oprechtheid met elkaar, niet vergeten waar het in de kern écht om draait, dat het beschikbare budget ook dáár terechtkomt waar het nodig is. Ontzettend nodig is zelfs: bij de cliënten. Want van een berg geld op een stoffige plank is, voor zover wij weten, nog nooit iemand beter geworden. En al zeker niet gelukkiger.