Nieuwe Europese privacywet vraagt om serieuze aanpak door álle organisaties. Bent u er al klaar voor?

Weet u het nog? Dat ik eind vorig jaar heb geschreven over Veilig Thuis, dat als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling onder vuur lag vanwege de lange wachtlijsten? Gelukkig zijn er inmiddels flinke stappen vooruit gezet, kunnen we uit eigen ervaring melden. We werken met nogal wat locaties van Veilig Thuis samen en helpen ze waar we kunnen door het inzetten van bijvoorbeeld de juiste koppelingen tussen de verschillende systemen. Maar de tijd schrijdt rücksichtslos voort, want er wacht hen alweer een nieuwe uitdaging. Er komt immers een nieuwe, ingrijpende Europese privacywet: per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die regels bevat voor het handmatig en automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Regeren is vooruitzien

We zijn binnen Thorax uiteraard al volop met de aankomende verandering bezig, omdat deze wet voor élke organisatie gevolgen heeft: er worden immers meer acties en maatregelen verwacht rondom het vastleggen van gegevens van klanten, personeel en andere personen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versturen van nieuwsbrieven en de communicatie met onze helpdesk.

De weerbarstige praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: veel van onze klanten maken gebruik van de Verwijsindex. Vanuit dat systeem krijgen organisaties een mail binnen wanneer een andere organisatie dezelfde jongere aanmeldt: een match dus. Voorheen werden er vaak meerdere gegevens in dit bericht meegestuurd, sinds kort alleen nog maar een niet-herleidbaar signaalnummer. Stukken veiliger, maar ook lastiger voor veel gebruikers, want ‘over welke cliënt heb ik het dan?’ En dát is precies waar wij een rol spelen: door de hulpverlener te helpen door dit bericht om te zetten naar een (veilige) link, waardoor de gebruiker met één klik in de juiste casus in zijn registratiesysteem zit.

Frisse blik vereist

Ik raad organisaties aan om met frisse blik naar hun mensen, processen en techniek te kijken. Deze nieuwe wet raakt de gehele organisatie en een juiste aanpak van de voorbereiding op deze wet, die over een klein half jaar haar al intrede doet, is absoluut noodzakelijk. Wij helpen u graag mee om duidelijkheid te krijgen. Neem vooral contact met ons op om mee te denken in uw specifieke situatie. Want ook voor deze situatie geldt: voorkomen is beter dan genezen. De bestuurlijke boetes die, in de vorm van een percentage van de omzet, kunnen worden uitgedeeld zijn immers niet mals. Daarnaast bestaat het risico van reputatieschade bij onjuist handelen. En, minstens net zo belangrijk: het gaat om de privacy van uw relaties. Kortom: bedrijfsmatig in control zijn, is anno nu belangrijker dan ooit.

Hartelijke groet,

Bertil Brandse