Thorax-het-juiste-ICT-landschap

Na de transitie: een nieuwe weg ingeslagen, maar in het juiste ICT-landschap?

Na een roerige transitieperiode in het sociaal domein is bij veel zorgaanbieders het stof neergedaald. Er is veel veranderd aan de buitenkant (gemeente werd verantwoordelijk) en aan de binnenkant (reorganisaties). Nu is het moment aangekomen om eens breder te kijken naar het ICT-landschap. Tenminste, dat maken wij op uit het groeiend aantal adviesaanvragen dat wij bij THORAX ontvangen. Past het oude informatiesysteem nog wel bij de nieuwe situatie? En als het nu nog past, gaat het dan de komende jaren niet knellen?

De ICT-oplossing die het beste bij je past

Vergelijk het oude informatiesysteem met een grote bus die handig was om grote groepen passagiers over de lange provinciale weg te vervoeren, maar minder ideaal nu je als zorgaanbieder een veel flexibelere route rijdt binnen de gemeente en de wijk en de bus vaak maar half vol is. Nu de nieuwe route en werkwijze bekend is, is dit hét moment om eens na te denken over de geschiktheid van je vervoermiddel. Je vraagt jezelf af of het nog loont om dit oude beestje op te knappen of beter een passender vervoermiddel kunt kiezen. De garage adviseert de onderdelen te vervangen en de dealer raadt het laatste nieuwe model bus van het eigen merk aan. Wat is nou wijsheid?

Mijn eerste vraag is altijd: waar gaat de reis naartoe? Samen gaan we in gesprek over de reden en het doel van de reis en vertalen dit naar het vervoermiddel en de service die het beste bij je past. Is een kleine onderhoudsbeurt voldoende? Is er een grote beurt nodig? Het kan ook zijn dat je veel meer gebaat bent bij een ruime wendbare personenauto in combinatie met een aanhanger. Vooral wanneer die aanhanger perfect aansluit op de auto’s van de partners waarmee je samenwerkt. We nemen daarbij de kennis mee van de zorgaanbieders elders in het land: wat gebruiken zij en hoe bevalt dat? Er gaat dus geen geld verloren met het opnieuw uitvinden van het wiel.

Hoe kan ICT je helpen bij het verbeteren van je bedrijfsvoering?

THORAX helpt zorgaanbieders en gemeentes aan ICT-systemen die passen bij de organisatie én in de (nieuwe) omgeving, bijvoorbeeld met koppelingen naar partners. Als het maar makkelijk werkt en de registratiedruk zo laag mogelijk is. Juist op het snijvlak van het sociale domein en ICT hebben wij veel ervaring en kennis en laten die graag voor je gelden. Zo dragen we ons steentje bij aan een maatschappij waarin hulpverleners optimaal hun werk kunnen doen en cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Goeie reis!

Lees meer over hoe wij u direct kunnen helpen: Verken uw IT-landschap met THORAX