Thorax-Wanneer-evalueerde-U

Wanneer evalueerde u voor het laatst mét taart?

Meestal nemen we een taart mee als we een project evalueren, deze keer vond het evaluatiegesprek plaats rond lunchtijd, dús werden er broodjes besteld. Hetgeen wat wél overeen kwam met de andere keren was de waardering die men uitsprak voor het feit dát we evalueren. En dat is eigenlijk best bijzonder, want wij vinden het juist heel prettig dat een opdrachtgever, in dit geval in de persoon van Rien Bosma, verbonden aan de gemeente Groningen, tijd voor óns vrij wilde maken om ervaringen te delen.

Gáán en dóórgaan

Wanneer een project eenmaal opgestart is, dan bestaat er in de hectische praktijk vaak maar weinig tijd voor bespiegelingen of iets wat überhaupt maar op een helicopterview lijkt. We gaan met elkaar voor gezamenlijk resultaat en wanneer er dan zaken zijn die éven wat minder lopen dan stap je daar met z’n allen, vanuit een hoger belang, overheen. Ná een project is evalueren wél mogelijk en wat ons betreft inmiddels ook een onmisbare stap. We evalueren vanuit twee invalshoeken: we kijken enerzijds naar het proces en anderzijds naar de inhoud. Qua proces bespreken we bijvoorbeeld hoe de onderlinge communicatie ervaren is: hielden wij de opdrachtgever voldoende op de hoogte? En deden we dat op de juiste manier? Qua inhoud gaat het meer om de praktische manier van samenwerken.

Energie én verbeterpunten

Ook in dit geval, waarbij we, samen met Solviteers, de gemeente Groningen hebben geholpen om aan te sluiten op de Verwijsindex, deden we dat zo. En het blijft erg motiverend om te horen waaróm iemand nu juist voor Thorax kiest. Daarnaast geeft de open sfeer en de mogelijkheid om elkaar inhoudelijk feedback te geven energie om relaties uit te bouwen naar lange termijn relaties. Maar er komen al sprekend vaak ook verbeterpunten naar boven: in een héél ver verleden vond een relatie ons wat minder goed bereikbaar. Héél snel daarna schaften we voor iedereen een mobiele telefoon aan.

Kers op de taart

Specifiek in het geval van de gemeente Groningen merkte men op dat het echt de éérste keer was dat een koppeling zowel technisch als functioneel meteen goed werkte. En het eerste wijkteam dat gebruik maakte van de koppeling? Dat meldde dat de geleverde koppeling heel mooi aansluit op het werkproces, dat deze snel werkt én dat er bovendien (op de eerst dag al) meer matches naar voren kwamen dan men dacht. En dus beter zicht op het netwerk rond de jongere, En dát is voor ons de kers op de taart!

PS Kijk hier voor meer informatie over het genoemde project in Groningen.