Thorax-Aandacht-als-aanjager-van-alles

Aandacht als aanjager van alles

Bij IKEA zeggen ze dat aandacht alles mooier maakt. En daar sluiten wij ons van harte bij aan. Het is algemeen bekend dat mensen vaak niet staan te springen om een bestaande situatie te veranderen. Dat geldt logischerwijs ook voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkwijzen. Men staat in de regel nu eenmaal niet te springen om verandering, omdat het individu graag vasthoudt aan de bestaande, bekende en daarmee vertrouwde situatie. Terwijl mensen achteraf, als ze dan eenmaal voldoende aandacht aan de voorgenomen verandering hebben besteed, vaak erg positief zijn over wat het ze brengt.

Verandering is voeten in het zand

Die positieve insteek herkennen wij ook bij de relatiebeheerders die volop bezig zijn met de Verwijsindex, die vanuit de gemeente ieder op hun eigen manier werkzaam zijn, binnen hun specifieke regio. Zij besteden aandacht aan de nieuwe implementaties en gaan volop met zorgverleners in gesprek over het gemak, het nut en de noodzaak hiervan. Zo schenken gemeenten bijvoorbeeld meer en meer aandacht aan de wijzigingen die er zich binnen het zorgdomein hebben voorgedaan en dat heeft weer een positief effect op de manier waarop de relatiebeheerders in kunnen vullen, bijvoorbeeld zoals in de gemeentes Rotterdam en Nijmegen.

Gemeenschappelijk doel

Uiteindelijk werken we allemaal voor één en hetzelfde doel: het helpen van cliënten. Gemeenten, relatiebeheerders, zorgaanbieders: we willen het met elkaar op een zo goed mogelijke en tegelijkertijd efficiënte wijze doen. Immers, hoe beter en laagdrempeliger de systemen zijn ingeregeld, hoe meer informatie er vanuit de diverse kanten beschikbaar is. En dat maakt het juist ondersteunen van de cliënt dan weer gemakkelijker in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om communicatie, waar je met elkaar verder durft te kijken dan eigenbelang. Iedere verandering ondervindt nu eenmaal weerstand in het begin. Het is eigenlijk net als het in elkaar zetten van een Zweedse boekenkast: door alle schroefjes en moertjes lijkt het een heel karwei, maar als je werkt met een goede handleiding, net als de zorgverleners werken met relatiebeheerders, dan valt het eigenlijk best wel mee.