Auteur: Stefan Markovic

Projectleider

Is uw registratiesysteem, net als bij Tinten Welzijnsgroep, ook al aan de Verwijsindex gekoppeld?

De wens van de klant was helder, het eenvoudiger kunnen gebruiken van de Verwijsindex. Tinten Welzijnsgroep, bestaand uit 550 medewerkers, verdeeld over 11 welzijnsorganisaties, maakt gebruik van de VIR. Ze gebruiken de signaleringssystemen MULTISignaal en Zorg voor Jeugd, zoals u wellicht weet bedoeld om jongeren (tot 23 jaar) te signaleren. Tinten zocht naar een meer …

Meer lezen

Thorax-Aandacht-als-aanjager-van-alles

Aandacht als aanjager van alles

Bij IKEA zeggen ze dat aandacht alles mooier maakt. En daar sluiten wij ons van harte bij aan. Het is algemeen bekend dat mensen vaak niet staan te springen om een bestaande situatie te veranderen. Dat geldt logischerwijs ook voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkwijzen. Men staat in de regel …

Meer lezen

Staan gemeenten aan het eind of begint het nu pas echt?

Gemeenten staan, als gevolg van de decentralisatie in het sociale domein, nog altijd voor een enorme uitdaging. Op dit moment lijkt de aandacht nog steeds naar de transitie zélf te gaan. De vraag ‘Hoe komen we van een Rijksverantwoordelijkheid naar gemeentelijke verantwoordelijk en hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat de processen goed worden ingericht?’ …

Meer lezen

Thorax-procesverandering-binnen-het-zorgdomein

Flexibiliteit bittere noodzaak binnen gemeentelijk apparaat

Gemeenten staan onder spanning. Decentralisaties. Toenemende bezuinigingen. Dalende budgetten. Gevechten tegen de regels. En een toenemende werkdruk. Alle ingrediënten voor frustratie, gebrek aan overzicht en soms zelfs moedeloosheid lijken aanwezig. En misschien lijken ze dat niet alleen, maar zijn ze dat ook wel. Huidig proces kan altijd beter En dan dringt zich bij mij al …

Meer lezen