iCW2020 waardevolle partner voor organisaties in sociaal domein

Een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein, met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt: dát is iCreate Wellbeing 2020. Verbinden is ons uitgangspunt. En vanuit die visie fungeren we als multi-disciplinair klankbord en ondersteunen we bij ICT-oplossingen in het sociaal domein. We zijn gestart in Twente, maar we staan ook open voor alle gemeenten die ons land rijk is (de teller staat nu op 388).

Tweeledig doel

Ons doel is tweeledig: enerzijds willen we gemeenten stimuleren om nóg meer vanuit de burger te denken. Dus niet denken en praten óver maar juist mét die burger. Anderzijds zijn we als open platform benaderbaar door zorgaanbieders en gemeenten die een bepaald idee hebben of een verandering willen doorvoeren in bijvoorbeeld hun ICT-oplossingen. Het idee is dat men niet steeds zelf opnieuw het wiel uitvindt, maar juist leert van elkaar. En daar willen wij als betrokken groep, die op dit moment bestaat uit 14 partijen, graag een wezenlijke rol in spelen.

De grote verandering

Er is natuurlijk nogal wat gebeurd in de afgelopen jaren, ook omdat gemeenten zelf verantwoordelijk werden voor het sociale domein. Deze transitie bracht veel formele aangelegenheden met zich mee, zoals het regelen van contracten, het inrichten van ICT en een gewijzigde administratie. Nu is het tijd voor de burger: deze in zijn kracht zetten. Maar dan ook echt vanuit de burger denken. Dat is hét thema waar we, vanuit de overtuiging dat het van maatschappelijk nut is, alle organisaties in het sociaal domein graag met raad en daad terzijde staan. Dat is, wat ons betreft, verbinden anno nu.

Kijk hier voor meer info.