Thorax-Aantal-registraties-Stichting-WIJ-Groningen

Aantal registraties Stichting WIJ Groningen vertienvoudigd door inzet nieuwe software-koppeling

Sinds Stichting WIJ Groningen gebruik maakt van een koppeling met de Verwijsindex, worden er bijna 10 keer zoveel registraties afgegeven. In het 1e kwartaal van 2018 waren dat er nog 58, in het 2e kwartaal werden er al 512 ketenregistraties afgegeven. En dat terwijl we pas eind april live gegaan zijn, wat betekent dat het 2e kwartaal niet eens volledig volledig gebruik is gemaakt van de nieuwe koppeling die THORAX, in samenwerking met Solviteers, heeft gerealiseerd tussen WIZportaal en de Verwijsindex, in dit geval Zorg voor Jeugd. We verwachten daardoor dat het gemiddelde aantal ketenregistraties in de toekomst nog toe zal nemen…

De werking in de praktijk

Naar ons idee en uit onze ervaring (ook vanuit eerder gelegde koppelingen) zijn er verschillende redenen waarom er nu zoveel meer ketenregistraties afgegeven worden. Hieronder een lijstje:

• De koppeling maakt signaleren makkelijker: medewerkers hoeven niet meer apart in te loggen in Zorg voor Jeugd om de jongere nogmaals op te zoeken. Het afgeven van een ketenregistratie gaat met het grootste gemak en alles wordt automatisch bij elkaar gebracht en dan op een manier die perfect aansluit bij het werkproces van de hulpverlener. Bovendien is het erg prettig dat dit tijd bespaart, zeker met de krapte op de huidige arbeidsmarkt waarin het moeilijk is om voldoende mensen voor het sociaal domein aan te trekken…

• De koppeling maakt match-informatie vinden en vastleggen makkelijker: de informatie staat nu op één plaats, medewerkers hoeven niet meer terug naar Zorg voor Jeugd of de match-informatie apart bij te houden en de informatie wordt bijgewerkt én is dus altijd up-to-date;

• De koppeling zorgt voor integratie van het gebruik van Zorg voor Jeugd in het werkproces: het registreren van jongeren in Zorg voor Jeugd is normaal, het hoort volledig in het werkproces;

• Sterker nog: WIZportaal triggert medewerkers om een ketenregistratie af te geven, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een dossier. Medewerkers vergeten zo minder snel om te registreren, of voelen meer druk om toch wel die ketenregistratie af te geven;

• Het overdragen naar een collega gaat via de koppeling snel en gemakkelijk en kan nu door de medewerker zelf gedaan worden. Het is niet meer nodig om een superuser of applicatiebeheerder daarvoor lastig te vallen, al kunnen zij dat natuurlijk ook doen;

• Er ontstaat een soort sneeuwbaleffect: meer ketenregistraties afgeven betekent meer matches terugkrijgen. Hierin zitten mogelijk nieuwe matchende hulpverleners, die eerder niet in beeld waren. Met iedere nieuwe match bewijst de Verwijsindex zijn meerwaarde steeds meer.

Het directe nut vanaf aanvang

Op de eerste dag, waarin het eerste wijkteam (alias WIJ-team) aan de slag ging met de koppeling, merkten meerdere hulpverleners op dat er veel méér matches waren dan verwacht. Kortom: de cijfers liegen er niet om, en we vinden het prachtig om te zien dat de koppeling al direct dit grote effect heeft.

**Meer informatie? Klik hier! of neem rechtstreeks contact met ons op!