Over verbinden, verhuizen én de Verwijsindex…

Als een gezin verhuist van de ene gemeente naar de andere, dan heeft dat nogal wat voeten in aarde. Niet alleen voor het gezin zelf, een verhuizing heeft veel impact, zeker op de kinderen. Maar ook voor de nieuw bij het gezin betrokken hulpverleners is het lastig; je begint blanco, het is fijn om meer te weten van de (hulpverlenings)historie van het gezin. Wanneer een gezin hulpverlening kreeg zonder dat deze hulp geregistreerd is in de Verwijsindex, dan is het voor de nieuwe hulpverleners en gemeente lastig om te achterhalen welke andere instanties er betrokken waren bij het gezin. En dat gaat ten koste van de effectiviteit van de zorg. Zorg die soms heel hard nodig is… Bovendien gaat er onnodig veel energie verloren omdat informatie opnieuw moet worden ingewonnen. En het kost al zoveel energie om opnieuw een band met elkaar op te bouwen…

Bewust van Groningen naar Zeeland

Vooral in situaties die minder rooskleurig zijn, bijvoorbeeld wanneer ouders heel bewust naar een andere regio verhuizen om van de radar van zorginstanties te raken, is de landelijke Verwijsindex een ónmisbaar en ongelooflijk belangrijk instrument. Zonder goed gebruik van de Verwijsindex verdwijnen deze gezinnen heel gemakkelijk daadwerkelijk uit het vizier van de hulpverlening. Er is dan immers bijna geen manier om elkaar als hulpverleners van het gezin terug te vinden. Argumenten van hulpverleners om de Verwijsindex niet te gebruiken, zoals “het kost me teveel tijd”, “we hebben andere prioriteiten” of “we hebben iedereen al in beeld” zijn wat mij betreft dan ook echt geen reden om niet te registreren. Elk kind verdient een veilig thuis!

Besef het belang

Graag delen we meer informatie over de Verwijsindex met je: lees verder. Of neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Tot slot nog even dit…

Over verhuizen gesproken: op 3 september 2018 verhuizen we met ons bedrijf van Printerweg 34 naar Printerweg nummer 10. Ons nieuwe kantoor geeft meer verbinding, meer flexibiliteit en volop kansen om agile te werken. Deze nieuwe plek past helemaal bij de manier waarop we Thorax willen laten groeien en inspireert tot samenwerken, bijvoorbeeld met onze nieuwe collega’s