Thorax Carejam

CareJam Amersfoort: lokale en cross-sectorale denktank voor woonzorgvraagstuk

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’”
– Albert Einstein.

Grote maatschappelijke thema’s vragen om oplossingen die vanuit verschillende disciplines bedacht en gedragen worden. Vanuit die gedachte brengt CareJam (een initiatief van jeugdorganisatie Youké) een divers gezelschap samen: van diversiteit naar creativiteit! Een CareJam betekent 24uur denkkracht van professionals, cliënten, inwoners, ondernemers en kunstenaars om voor complexe maatschappelijke problemen, creatieve en lokaal verankerde oplossingen te creëren. Na 24 uur investeert een jury uren (leftijd) en geld (lefgeld) in de beste ideeën die zijn bedacht, om die vervolgens in 90 dagen te testen op maatschappelijke waarde.

Gemeente Amersfoort vroeg CareJam 2015 een oplossing te bedenken voor het chronisch tekort aan woonruimte voor cliënten in GGZ instellingen en Beschermd Wonen die prima op zichzelf kunnen wonen. Er zijn weinig goedkope en sociale woningen, instellingen bouwen hun bedden af en woon-zorgcombinaties zijn niet langer vanzelfsprekend. Veel jong volwassenen met een psychiatrische problematiek kunnen en willen graag zelfstandig wonen maar vinden geen geschikte woonruimte. Noodgedwongen houden zij een kostbare plek in een zorginstelling bezet. Hoe helpen wij deze jong volwassenen aan zelfstandige woonruimte?

Het was enorm inspirerend en waardevol om in multidisciplinair teamverband doelgericht te mogen brainstormen, conceptualiseren, experimenteren en creëren. THORAX kon in één van de teams haar expertise inbrengen: het vertalen van (informatie-)behoeften in het sociaal domein naar online IT-oplossingen. In 90 dagen werkten Jeannette Vader (Vader Veranderadvies), Bas de Bruijn (Ministerie VWS), Ilja van Elburg (Wijkteam Amersfoort), Yvonne Ponsen (De Alliantie), Eva Smeele (Hiemstra en de Vries) kunstenaar Inas Al Mashhadani, Martijn van der Wardt en ik (THORAX) een nieuwe zorgconcept uit. Mix & Match: een online vraag- en aanbodomgeving die gezamenlijkheid organiseert en van wonen maatwerk maakt. Er zijn volop mogelijkheden in leegstaand verkoopaanbod van corporaties, aan te passen gemeentelijk en bedrijfs- en zorgvastgoed en bovenal: inwoners die zelf cliënten een thuis in de wijk bieden. De vraag en aanbod sluiten alleen niet of slecht op elkaar aan. Mix & Match wil die verbinding leggen. Je kunt het zien als een kruising tussen Funda en een datingsite. Een persoonlijk profiel van de woningzoekende en matches moeten de huiver bij onder meer de particuliere woningaanbieder wegnemen.

De jury heeft het plan enthousiast ontvangen en een andere geïnteresseerde gemeente heeft zich al gemeld. Het is nu een kwestie van doorpakken en het plan ook daadwerkelijk realiseren.