Thorax-Ivo-voor-en-vroegschoolse-educatie

Voor- en vroegschoolse educatie volledig en veilig in beeld

Het gemeentelijk beleid van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) komt onder druk te staan. Wat staat de gemeente te wachten? En hoe kan de gemeente zich op deze extra druk voorbereiden?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een bewezen effectieve manier om kinderen op een speelse wijze hun taal- of ontwikkelingsachterstand in te laten halen en daarmee de kans op een goede schoolloopbaan te vergroten. De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse gedeelte. Twee ontwikkelingen zullen veel van de gemeente gaan vragen.

Ontwikkelingen binnen VVE
De eerste uitdaging waar de gemeente voor staat is dat er in 2017 minder budget beschikbaar is voor VVE. Uitdaging twee is dat het aantal kinderen dat vanwege taalachterstand instroomt in VVE naar mijn verwachting zal toenemen. Reden hiervoor is de grote toestroom van vluchtelingen. Hoe kan de gemeente zich op deze extra druk voorbereiden?

Grip op VVE
Gemeenten vragen mij wel eens mee te denken over een manier om het werkproces efficiënter en controleerbaarder te maken. Op dit moment schakelen de meeste gemeenten elk jaar de hulp in van een extern bureau om de gegevens te verzamelen bij consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en slechts één keer per jaar heeft de gemeente inzicht in de cijfers en kan er (bij)gestuurd worden. Dat moet toch beter en eenvoudiger kunnen? Inderdaad. Een automatische beveiligde koppeling tussen de verschillende IT-systemen van de VVE-partners kan er voor zorgen dat:

  • De gemeente op elk gewenst moment toegang heeft tot de accurate en actuele gegevens van de VVE-partners (‘real time’)
  • Medewerkers van betrokken partijen minder invoerwerk hebben (efficiëntie)
  • Er een veiligere uitwisseling van gegevens tussen VVE-instellingen is (privacy)

Laten we met elkaar meedenken en onze kennis delen. Ik ben benieuwd! Wat zijn úw ervaringen op het gebied van VVE-beleid?