Thorax-de-verwijsindex

Dáárom is de Verwijsindex een groot succes bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

De Verwijsindex wordt op de ene plek nu eenmaal beter gebruikt dan op de andere. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Wat wél nieuwswaardig is, zijn bijna 8.000 (!) signalen vanuit Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Om precies te zijn 7.679 in 2018; en dan tel ik de signalen uit het Politie Zorgformulier niet mee. Het zijn stuk voor stuk signalen die helpen om betere hulp te verlenen dáár waar dit het hardste nodig is. Met die wetenschap in het achterhoofd blijkt maar weer hoe succesvol het gebruik van de Verwijsindex kan zijn. En daar zijn we bij Thorax ook trots op: Veilig Thuis gebruikt onze koppeling met SISA, de lokale verwijsindex van regio Rijnmond.

En dít zegt Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond er zélf over…

‘Melden via de Verwijsindex is bij ons zó gewoon geworden dat we er eigenlijk niet eens meer bij stil staan om het niet te doen. Hoe je het ook wendt of keert: het komt de hulp gewoon ten goede en het scheelt bergen tijd. Als we weten wie er betrokken zijn bij een bepaald gezin, dan kunnen we immers gericht contact opnemen met de betrokken hulpverleners. Dat bespaart heel wat onnodige telefoontjes en kun je nóg zorgvuldiger met privacygevoelige informatie omgaan. In onze regio wordt er gelukkig veel gesignaleerd, maar we hopen dat uiteindelijk alle partners hierin meegaan.Hoe completer het beeld van de betrokken hulpverleners, hoe optimaler de hulp uiteindelijk zal zijn.’

Resultaten onderzoek

Om het belang van registratie in de Verwijsindex te onderstrepen hebben we vanuit Thorax een onderzoek gedaan in de regio’s Arnhem, Den Bosch, Rotterdam en Groningen. Regiobeheerders, die door hun rol in staat zijn om vanuit een helicopterview te kijken, deelden hun bevinden met ons. Uit dit onderzoek zijn diverse zaken naar voren gekomen. In dit blog deel ik de top drie van voordelen die naar voren kwamen:

  1. Gebruikers geven aan dat ze de Verwijsindex waarderen, met name omdat er duidelijk te vinden is welke professional betrokken is bij een bepaalde cliënt. Zelfs als men denkt alle hulpverleners in beeld te hebben, blijken er toch nog nieuwe betrokkenen naar boven te komen. Dit geldt zowel voor informatie over wie er in het verleden betrokken is geweest, maar ook over actuele, nieuwe informatie wie op dit moment betrokken is.
  2. Vroegtijdige afstemming en intensievere samenwerking met anderen om een goed totaalbeeld te vormen van een bepaalde (gezins)situatie:daarbij kan er gewerkt worden naar één plan en ben je samen verantwoordelijk.
  3. Het gevolg van actief vullen en raadplegen van de Verwijsindex resulteert in regio-overschrijdende zichtbaarheid. Daarbij worden gezinnen die, door allerlei omstandigheden zomaar van de rader verdwijnen, nu in beeld gehouden. Daarnaast zorgen verschillende invalshoeken en zienswijzen voor de best mogelijke hulp op dat moment.

Met name de eerste twee voordelen sluiten aan bij hetgeen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond in de dagelijkse praktijk ervaart.

Even sparren?

In volgende blogs delen we meer informatie over dit thema. Nu alvast even doorpraten over dit belangrijke onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag om nóg betere hulp te verlenen.