De declaratietool, een jaar later

De declaratietool, een jaar later.

Zoals ongetwijfeld bekend is vorig jaar het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. De invoering daarvan heeft een behoorlijke impact gehad op het aantal facturen dat een GGZ-organisatie verstuurt aan haar cliënten. Waar dit bij een DBC  (een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie) en Basis GGZ pas aan het einde van ieder traject was, kon de GGZ-organisatie nu alle individuele consulten per maand declareren.

Facturen intensief

Los daarvan, was het versturen van al deze papieren nota’s voor organisaties toch al intensief. Bij de een had dat vooral te maken met de hoeveelheid facturen, en de ander wilde, bijvoorbeeld vanwege een bewust focus op andere zaken, de facturering tóch al uitbesteden aan een servicebureau zoals bijvoorbeeld Infomedics dat is. We zijn er indertijd rap mee aan de slag gegaan en het is ons in korte tijd gelukt om de informatie uit het ECD van klanten te halen en in het juiste formaat aan te leveren aan het betrokken servicebureau, zodat men snel en geruisloos kloppende facturen kan versturen. Deze oplossing heeft niet alleen klanten geholpen, maar ook de betrokken servicebureaus die daarmee soepel hun diensten kunnen verlenen.

Stop met worstelen

Omdat nogal wat organisaties met de komst van het Zorgprestatiemodel (ZPM) worstelen met het wekelijks of maandelijks versturen van veel papieren nota’s én het debiteurenbeheer, ontwikkelde Thorax een slimme declaratietool. Zeer zinvol voor organisaties die de facturatie willen uitbesteden aan een servicebureau, want ook dan wordt er allerlei informatie opgevraagd.

Eén jaar later

Inmiddels draait onze tool ruim een jaar. En we kunnen niet anders dan zeggen dat het een succes is. De kinderziektes zijn eruit en samen met de eindgebruiker, die zoveel mogelijk gebruiksgemak wil, is de tool continu verbeterd en geoptimaliseerd.

PLU: de start met de tool

Tim Kops, Hoofd Servicepunt bij PLU (centrum voor geestelijke gezondheid) zei vorig jaar, nog vóór men met de tool aan de slag ging: ‘Waar we voorheen 200 facturen per jaar verstuurden, versturen we er nu zo’n 200 per maand en het maken, versturen en innen vergt nu zoveel tijd dat we hebben besloten om het uit te besteden aan een servicebureau dat gespecialiseerd is in zorgdeclaraties.’ Het complete verhaal lees je hier.

PLU: een jaar later

In maart 2023 vertelt Monique Spaans, eveneens van PLU: ‘De declaratietool is de oplossing om op goede wijze declaratiebestanden aan te kunnen leveren aan Infomedics. Het is een belangrijk onderdeel van onze ‘financiële ader’. Voor mij als controller is het belangrijk dat deze tool betrouwbaar is in goede functionaliteit, veiligheid en snelheid. Thorax biedt dit vanuit haar beheersomgeving. Zij handelen snel zodra er onderhoud nodig is en dat is weer heel wenselijk vanuit de continuïteit.’

Kies ook voor gebruikersgemak

Wil je ook tijdig factureren, zonder dat het je administratief medewerker veel tijd en energie kost? Kies dan ook voor de slimme declaratietool. ‘In bovenstaand voorbeeld gaat het om ECD-systeem Ons® van Nedap, maar we zien dat dit probleem voor meerdere ECD’s geldt. Met onze koppelsoftware als basis weten we precies hoe de processen lopen en zijn we in staat om snel en op een flexibele manier administratieve lastenverlichting door te voeren.

Neem contact op. We helpen je graag.