‘We gingen van 200 facturen per jaar, naar 200 facturen per maand.'

‘We gingen van 200 facturen per jaar, naar 200 facturen per maand.’

‘Wij werken steeds meer met leveranciers samen, voornaamste doel is administratieve lastenverlichting voor onze gezamenlijke klanten bereiken. We merken dat we daar steeds meer voor gevraagd worden en daarmee ook weer leveranciers helpen. Er is immers capaciteitstekort bij leveranciers waardoor zaken blijven liggen. En omdat onze expertise koppelen is kunnen we een waardevolle bijdrage leveren.’ Aan het woord is Bertil Brandse, eigenaar van Thorax. ‘Zo hebben we ook PLU, een centrum voor geestelijke gezondheid, onlangs geholpen.’

Gevolgen van het nieuwe zorgprestatiemodel

‘In de GGZ is er per 1 januari sprake van een nieuwe financieringsvorm: het zorgprestatiemodel (ZPM). En bijna alle leveranciers die ECD’s leveren voor GGZ-instellingen zijn nu nog bezig met het aanpassen van functionaliteiten om dit nieuwe model goed toe te kunnen passen. Het ZPM heeft o.a. impact op het aantal facturen dat een GGZ-organisatie verstuurt aan haar cliënten of de zorgverzekeraar. Het is weer een stelselwijziging die extra administratief werk met zich meebrengt. Het idee was om de administratie eenvoudiger te maken, maar het wordt op sommige aspecten juist complexer’, aldus Bertil.

De klant zelf aan het woord

Tim Kops, Hoofd Servicepunt bij PLU vult aan: ‘Waar we voorheen 200 facturen per jaar verstuurden, versturen we er nu zo’n 200 per maand. Het maken, versturen en innen vergt nu zoveel tijd dat we hebben besloten om het uit te besteden aan Infomedics, een servicebureau dat gespecialiseerd is in zorgdeclaraties. Ons ECD levert echter niet de volledige informatie om dit mogelijk te maken en onze leverancier heeft te veel onderwerpen op de ontwikkelagenda om van hen een oplossing te verwachten. Gelukkig heeft Thorax ons snel en goed geholpen met het oplossen van dit probleem.’

Eindelijk weer factureren

Bertil: ‘We zijn hier inderdaad rap mee aan de slag gegaan en het is ons in korte tijd gelukt om de informatie uit het ECD van PLU te halen en in het juiste formaat aan te leveren aan dit servicebureau, Infomedics, zodat men eindelijk weer facturen kon versturen. Deze oplossing heeft niet alleen PLU geholpen, maar ook het servicebureau die nu haar diensten kan verlenen én de leverancier die het ook prettig vindt dat we dit opgepakt hebben. Ondertussen hebben we al een andere GGZ-organisatie kunnen helpen; binnen twee weken konden zij factureren.’

Administratieve lastenverlichting kan snel

‘In dit voorbeeld gaat het om ECD-systeem Ons® van Nedap, maar we zien dat dit probleem voor meerdere ECD’s geldt. Met onze koppelsoftware als basis weten we precies hoe de processen lopen en zijn we in staat om snel en op een flexibele manier administratieve lastenverlichting door te voeren’, besluit Bertil.