Digitaal vaardig zijn betekent meer tijd voor je cliënten (en zó doe je dat)

Digitaal vaardig zijn betekent meer tijd voor je cliënten (en zó doe je dat)

‘Digitale vaardigheid is een veelbesproken onderwerp binnen jeugdzorg en welzijn.’ Aan het woord is Monique van Hövell tot Westerflier, projectleider digitale vaardigheden bij Thorax. ‘En bovendien gaat per juni aanstaande de laatste subsidieronde voor de opleiding van digicoaches in. Dat betekent een harde deadline voor organisaties die nog gebruik willen maken van de subsidie. Met de subsidie kunnen vier digicoaches worden opgeleid. Jeugdzorg blijft vooralsnog een beetje achter, maar organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben de subsidie al massaal aangevraagd.’

Snel en laagdrempelig digivaardig

Digicoaches zijn collega’s die andere collega’s op een laagdrempelige manier helpen om hun digivaardigheden te verbeteren. Nu de zorg steeds digitaler wordt is het belang van digitaal vaardig zijn groter dan ooit. Monique: ‘Het inzetten van digicoaches is het meest succesvol als onderdeel van een breder plan van aanpak voor digitale vaardigheden. Alle lagen van de organisatie, management, HR, ICT, opleiden, communicatie, zorg en OR, hebben een rol om dit te laten slagen. In samenwerking met BuroStrakZ hebben we ‘Plan in 1-dag’ ontwikkeld: een ‘snelkookpansessie’ waarmee we een proces van weken verkorten tot een dag. We gaan met een strakke planning aan de slag. Met als resultaat: input voor een projectplan digitale vaardigheden met concrete doelen, rollen en taken. Met commitment én draagvlak van alle benodigde afdelingen.’

Maak digitale vaardigheid bespreekbaar

‘Er heerst nog altijd een taboe rondom het bespreekbaar maken van digitale vaardigheden. Mensen schamen zich omdat ze niet precies weten hoe een en ander werkt. En digitaal vaardig zijn wordt alleen maar belangrijker. Zeker nu duidelijk is dat zowel op afstand als op locatie werken de norm wordt. Deze blended vorm van werken maakt dat je meer digitaal met je collega’s en cliënten in contact bent. Een behoorlijk aantal medewerkers heeft er moeite mee, terwijl je digitaal op je gemak voelen maakt dat je zaken gemakkelijker en met meer plezier oppakt. Ik zie in de praktijk dat medewerkers buiten de boot dreigen te vallen. Ze ontwikkelen zich niet verder omdat ze de digitale basis missen. En dat zijn zeker niet alleen de ouderen. Ook de jongere hulpverleners hebben er soms moeite mee.’

Schaamte niet nodig: iedereen heeft wat te leren

‘Organisaties erkennen dat er werk aan de winkel is, maar ze pakken nog niet altijd door. Dat is de reden dat we ‘Plan in 1-dag’ ontwikkeld hebben. Ik heb al veel verschillende interviews gehouden met digitale starters en ervaren gebruikers, zowel hulpverleners als managers. Daarbij stimuleren we ook om digitale bloopers te delen: het telefoontje dat binnenkomt waarbij je je geluid nog aan hebt staan waardoor iedereen je gesprek hoort. Of het moment dat je even uit een vergadering wilde stappen, maar de meeting wegdrukte. Bloopers kunnen iedereen overkomen en je schamen is nergens voor nodig. Bovendien zijn er al veel leermiddelen beschikbaar’, aldus Monique. ‘Het gaat erom dat je als organisatie doelen stelt en deze meetbaar maakt. Ga met je medewerker in gesprek en kijk naar wat iemand nodig heeft. Borg dat ook in een functioneringsgesprek of in een competentieprofiel. Betrek digitaal vaardig zijn in je opleidingen. Kortom, maak er echt een project van waarbij verschillende afdelingen met elkaar samenwerken om dit te laten slagen.’

Hulp bij de subsidieaanvraag?

‘Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over de subsidieaanvraag, neem dan contact met me op. Tijdens de vorige twee rondes waren het beperkte aantal subsidieaanvragen diezelfde ochtend al vergeven. Het is niet moeilijk om de subsidie aan te vragen, maar je moet net even weten waar je op moet letten. Ik help je daar graag bij.’

De tijd van doorpakken is nu

‘Meer informatie vind je op deze speciaal daarvoor ingerichte pagina. Vragen? Neem contact met me op Ik kijk uit naar je bericht’, besluit Monique.