De jongere centraal stellen in jeugdzorg? Natúúrlijk doen we dat. Toch?

De jongere centraal stellen in jeugdzorg? Natúúrlijk doen we dat. Toch?

“Het centrale punt in het advies is dat er eerst naar de hulpvraag van kinderen en ouders gekeken moet worden. Zo ontstaat er “effectieve en liefdevolle jeugdhulp”. Die stelling las ik in een artikel over een advies rondom jeugdzorg. “Niet de kosten, maar de hulp die een kind of jongere nodig heeft moet leidend zijn in het jeugdzorgstelsel” stond er vervolgens.

Ik vind het een wonderlijk inzicht, want het is toch evident dat het kind of de jongere centraal staat? Naar mijn mening is het juist bijzonder dat hier blijkbaar niet, of in elk geval onvoldoende naar gekeken werd…

Versterk je kernkwaliteit

Feitelijk zou het centraal stellen van de klant in elk bedrijf en van de cliënt in elke organisatie in het sociaal domein de kern moeten zijn. Digitalisering kan daarbij helpen, want de inzet daarvan gaat juist ook over het versterken van die kernkwaliteit. Dat is ook waar ik me in het dagelijks leven mee bezighoud: samen met klanten kijken naar wat ze doen en waar ze naartoe willen. Vervolgens denk ik, samen met mijn team, mee over de rol die digitalisering daarin kan spelen. Een nieuw systeem an sich is daarbij nooit dé oplossing.

IT is slechts een middel om een bepaald doel te bereiken: namelijk het centraal (kunnen blijven) stellen van de cliënt, het kind of de jongere. Terugkomend op het artikel dat ik las: ook hier is, net als dat vaker gebeurt, blijkbaar afgeweken van de kern. De betrokken partijen zijn zich vooral gaan richten op gesprekken over kosten en contracten. En daarbij is de cliënt zelf uit het zicht geraakt. Het is daarom wat mij betreft een positieve ontwikkeling dat men in eerste instantie weer naar de behoeften van de ouders en de kinderen gaat kijken.

Uit het transformatieproces

Laatst heb ik, genietend van één van de lange weekenden in mei, een mooi boek gelezen. ‘Uit het transformatiemoeras’ van Menno Lanting. Hij zegt onder meer dit: “Digitaal gaat over versterken en versnellen van je kernkwaliteit. En dus niet over apps, websites, platformen, chatbots en AI.” En daar sluit ik me van harte bij aan. Uiteindelijk gaat het niet om digitalisering maar om de kern van wat je met je organisatie bereiken wilt. Voor jeugdzorgorganisaties is dat het helpen van jongeren en hun ouders. In Menno’s boek stond ook nog dit: “Technologie is op haar best als ze mensen bij elkaar brengt.” En dat geldt dus óók voor de jeugdzorg…

Bronnen: website Welingelichte Kringen

Boek Menno Lanting, Uit het transformatiemoeras, 2021, uitgever: Business Contact.