Dit hebben voetbal, Thorax en onze klanten met elkaar te maken

Dit hebben voetbal, Thorax en onze klanten met elkaar te maken

Teamwork boeit me: ik kan uren kijken naar mensen die samen hetzelfde resultaat nastreven. Zoals afgelopen juli het Italiaanse voetbalteam uitblonk in samen strijden. Machtig vind ik dat. Dat je uitstraalt dat je voor elkaar door het vuur wil gaan. Het is precies die sfeer die het EK voor mij bijzonder maakte. Bij Italië was dat de sleutel tot hun succes, naast aanvallend en attractief voetbal. Waar het helaas juist bij het Nederlands elftal misging.

Het meest dierbare team: mijn gezin

Nu het zomer is, en ik met mijn gezin vakantie vierde, besef ik me (zoals altijd in deze periode), opnieuw hoe belangrijk ook dit ’team’ voor me is. In ons werk zie ik ook vaak hoe anders het kan zijn: we werken dagelijks samen met organisaties waar cliënten bij betrokken zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vrouwen met hun kinderen die opgevangen worden na huiselijk geweld, maar ook aan uithuisplaatsingen in de jeugdhulpverlening. Des te meer waardeer ik het dat we met ons gezin op pad kunnen gaan om voluit te genieten. Om dan vervolgens na een aantal weken weer fris en opgeladen beginnen aan het najaar.

Een team over bedrijfsgrenzen heen

Een najaar waarin we weer samen met onze klanten werken aan zo optimaal mogelijk hulpverlenen. Ik schrijf bewust sámen met onze klanten, want ons team eindigt niet bij de grenzen van Thorax. We verleggen deze grenzen. Bijvoorbeeld door steeds vaker aan te sluiten bij key user-overleggen. Dat is voor beide partijen goud waard: onze ‘klant-collega’s’, zoals de super-user of applicatiebeheerder van een opvangorganisatie, krijgt van mijn collega, bijvoorbeeld Tessa, feedback en ervaringen te horen uit de tientallen organisaties waar zij over de vloer komt. Maar ook voor Tessa is het weer heel fijn om te vernemen wat er allemaal speelt in de organisatie. Daar kan ze vervolgens weer op inspelen.

Over en weer kennis ontsluiten

Laatst nog hoorden we in een overleg dat gebruikers een bepaalde lay-out niet prettig vonden. Daardoor kon men bepaalde functionaliteiten niet vinden en werden ze minder actief gebruikt dan gewenst. Vanuit onze ervaringen uit het veld konden we vertellen hoe een andere organisatie een dergelijk dashboard had ingericht. Het bleek waardevolle informatie vanuit onze brede blik, want als organisatie zit je ongemerkt toch vaak in een koker. En dan is het handig om met teamleden samen te werken die ook de mogelijkheid hebben om bij anderen te kijken. Het is die wisselwerking die meerwaarde biedt. Net als in een goed op elkaar ingespeeld voetbalteam zetten we de schouders eronder en pakken we de bal samen op. Voor mij is de cirkel daarmee rond. Op die manier scoren we allemaal. En hopelijk resulteert het erin dat de cliënt, om wie het uiteindelijk allemaal draait, zelf op vakantie kan met zijn gezin. Dan winnen we allemaal.