Een sluis zorgt voor doorstroom. Ook in het sociaal domein. Maar dan nét even anders…

We kennen allemaal de ‘gewone’ verwijsindex die bestemd is voor jeugdigen tot 23 jaar. Dat werkt op zich prima, maar dat dit systeem alleen matcht op jeugdigen is een gemiste kans. Want hoe mooi zou het zijn als ook de volwassenen die bij de jeugdige betrokken zijn, bijvoorbeeld een vader of een moeder, naar boven komen?

SluiS, dat staat voor Sluitend Samenwerken, is daar een oplossing voor. Het is een werkwijze, ondersteund door een digitaal systeem, waarin professionals uit verschillende domeinen kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Deze verwijsindex wordt op dit moment ingezet in regio Rotterdam-Rijnmond. Een logische keuze want juist in deze regio is de verwijsindex voor jongeren al een succes. De inzet van SluiS is een vervolg op een geslaagde pilot in deze regio. Je zou de SluiS-oplossing kunnen zien als de verwijsindex voor volwassenen.

Voor jong en oud

Door te werken met SluiS hebben professionals ook de ruimte om hun betrokkenheid met bepaalde volwassenen aan te geven. Bijvoorbeeld omdat ze met de vader of de moeder uit het gezin werken. Daardoor ontstaat, qua matching, een totaalbeeld waardoor de hulpverlening zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Voor de jongere óf het hele gezin. Het is een mooi initiatief, en veel regio’s zijn naarstig op zoek naar precies die sluitende aanpak.

Het hele gezin in beeld

Inzet van SluiS voorkomt bijvoorbeeld dat een hulpverlener in Rotterdam-Noord niet weet dat een collega-hulpverlener in Rotterdam-Zuid met diezelfde cliënt gesprekken heeft. Eigenlijk is SluiS gewoon een tool om met elkaar af te stemmen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er meer betrokkenheid is bij een gezin. Integraal samenwerken, vroegsignalering en met elkaar een vangnet vormen staan aan de basis van optimale hulpverlening. Op deze manier kunnen professionals uit het sociaal domein met elkaar afstemmen en daarmee oud en jong de bést mogelijke begeleiding bieden.

En zo zie je dat ook bovenstaande SluiS, die toch echt anders is dan de sluis op de afbeelding, óók voor doorstroom zorgt. Maar dan in het sociaal domein…

Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar hoe wij de koppeling kunnen maken? We leggen het graag uit.

Bron: website sluitendsamenwerken.nl