Positieve boost in optimale inzet gebruik van koppelingen

‘Gezocht: sociaal werker met IT-affiniteit. Dat gaat over mij dacht ik!’ Jonne Schampers, functioneel applicatiebeheerder bij Thorax

‘Ik kom uit een hele andere hoek, namelijk de ouderenzorg. Daar heb ik zo’n 11 jaar in gewerkt en dan met name aan de welzijnskant.’ Aan het woord is Jonne Schampers, sinds 1 februari werkzaam bij Thorax  als functioneel applicatiebeheerder binnen het sociaal domein.

‘Mijn laatste functie was adviseur welzijn, en binnen die rol had ik vooral contact met alle disciplines in de ouderenzorg. Het was daarbij, vanzelfsprekend, heel belangrijk om de zorgcollega’s hierin te betrekken. Op een gegeven moment merkte ik dat ik toe was aan een nieuwe stap. Naast het feit dat ik moeder was geworden, waardoor je leven er toch ineens anders uitziet, wilde ik mezelf graag blijven doorontwikkelen. En ik houd nu eenmaal van nieuwe dingen leren. Toen ik op gegeven moment betrokken raakte bij de overstap van het ene cliëntsysteem naar het andere cliëntsysteem, raakte ik enorm getriggerd door de mogelijkheden. Binnen dit project was ik key user, en het was onder andere mijn taak om medewerkers te begeleiden van het ene naar het andere systeem. Wat mij fascineerde was dat ik op dat moment tot in detail zag hoe een goed ingericht systeem hulpverleners enorm kan bijstaan bij het goed uitvoeren van hun werkzaamheden. Vanuit die gedachtegang, en mijn wens om me verder te ontwikkelen, ben ik actief gaan zoeken naar hoe ik dit enthousiasme in kon zetten. En zo kwam ik bij Thorax terecht.’

Sociaal werker met IT-affiniteit gezocht: dat ben ik!

‘Binnen Thorax zochten ze een sociaal werker met IT-affiniteit. De omschrijving van die vacaturetekst raakte me, omdat dit precies was wat ik wilde. Ik vond het wel spannend overigens, en heb tijdens mijn sollicitatieprocedure meerdere malen doorgevraagd over wat het IT-stuk dan in zou houden. En hoe meer antwoorden kreeg, hoe enthousiaster ik werd. Toen ik, nog tijdens mijn sollicitatierondes, concreet aan de slag mocht met een opdracht waarbij ik kon proeven aan het systeem waarmee gewerkt zou worden, dacht ik: ‘Dit is precies de manier waarop ik met gepaste afstand tot zowel de cliënt als de hulpverlener, betekenisvol invulling kan geven aan mijn passie voor het sociaal domein. Ik was, na al die jaren op de werkvloer, wel toe aan wat meer afstand van het operationele proces en de manier waarop ik nu boven de materie kan hangen, geeft me veel energie. Ik ben nu eenmaal een positieve stuiterbal en heb veel passie voor hetgeen ik doe. Al moet ik zeggen dat het in het begin een behoorlijke omschakeling was en best een zoektocht, ook kijkend naar de verwijsindex. Zo is me bijvoorbeeld duidelijk geworden hoe mooi het is dat verzorgingshuizen, tot kortgeleden nog mijn wereld, meestal alle disciplines in huis hebben, terwijl bij het sociaal domein er vanuit verschillende instanties mensen betrokken zijn bij een cliënt’, aldus Jonne. ‘Dat maakt de zaken soms best ingewikkeld.’

Positieve boost in optimale inzet gebruik van koppelingen

‘Wat ik voor de klanten van Thorax wil gaan betekenen? In ieder geval een positieve boost inbrengen om het hoogst haalbare te krijgen in het gebruik van de koppelingen op een laagdrempelige manier. Ook ik vond het in het begin heel lastig om te begrijpen wat er precies gebeurt achter de schermen als er een signaal wordt afgegeven. Soms lukt het bijvoorbeeld niet om een signaal af te geven en dat kan verschillende oorzaken hebben. En ik wil IT begrijpelijk maken, ook voor hulpverleners die er niet direct affiniteit mee hebben. Zo zie je bijvoorbeeld dat signalen niet altijd goed aankomen. Als een hulpverlener een signaal afgeeft in de verwijsindex dan kan dit bijvoorbeeld misgaan omdat die betreffende medewerker niet de juiste autorisatie heeft. Of omdat niet alle gegevens over de betrokken jongere worden ingevuld. Daar ga ik dan mee aan de slag. In de praktijk betekent het dat ik veel contact heb met applicatiebeheerders. Hen benader ik proactief, ook door het uitbrengen van maandelijkse rapportages waarin duidelijk wordt hoeveel signalen er afgegeven worden. Wanneer dit er bijvoorbeeld minder dan gebruikelijk zijn, dan kijken we samen naar de oorzaak. In sommige gevallen vinden hulpverleners het bijvoorbeeld lastig om het signaal af te geven, omdat ze het systeem niet helemaal begrijpen. Maar soms ook is er een technisch probleem.’

Goede samenwerking met collega’s

‘Ook werk ik veel samen met mijn collega’s, zoals bijvoorbeeld Rieky, zij is 1 januari bij Thorax begonnen. Ook als functioneel applicatiebeheerder. We vullen elkaar fantastisch aan, zij is sterk in het bouwen van formulieren, het aanpassen in systemen en heeft al meer dan 10 jaar ervaring als applicatiebeheerder, gespecialiseerd in Myneva. Zelf ben ik meer van de klantcontacten en het beantwoorden van vragen van hulpverleners. Er wordt intens samengewerkt binnen Thorax. Per klant en per project wordt gekeken naar wie met wie optrekt. Mijn eerste verdiepende cursus, gericht op applicatiebeheer, heb ik al achter de rug. Ook heb ik me in de afgelopen weken op een mooi project gericht bij een welzijnsorganisatie. Zij willen overstappen naar een registratiesysteem, maar weten niet zo goed welk systeem te kiezen. Logisch ook, want elk systeem is anders. Ik ben daar twee dagen geweest en heb verschillende mensen geïnterviewd. Omdat ik zelf uit het vak van de sociale hulpverlening kom, herken ik als geen ander de uitdagingen waar deze mensen tegenaan lopen. Dat schepte een band, ook tijdens de interviews. De verkregen informatie analyseer ik vervolgens om er naderhand een verslag van te schrijven waarin duidelijk wordt wat de medewerkers teruggeven. Dit gaat dan weer naar de leveranciers, zodat zij gericht demo’s kunnen geven.’

Jonne over een jaar

‘Waar ik sta over een jaar? Ik hoop dat ik over een jaar kan zeggen dat ik de beste functioneel applicatiebeheerder in het sociaal domein ben. Die wens om de beste te zijn loopt sowieso als een rode draad door mijn carrière. Dat is ook best confronterend hoor, dat ik nu nog zo nieuw ben en veel vragen moet stellen. Daarnaast hoop ik, en daar ga ik zeker wel vanuit, dat ik me nog altijd zo thuis voel in het kleine team als ik dat in de afgelopen weken gedaan heb. Ik kom natuurlijk uit een grote organisatie en het persoonlijke welkom bij Thorax voelde als een warm bad. Ik heb me vanaf dag één thuis gevoeld en voel me goed in de open, transparante cultuur die er heerst in dit kleine team. Hoeveel vragen ik ook stelde, zeker in het begin, daar werd niet gek op gereageerd. Iedereen wil me helpen en ik voel me als een vis in het water’, besluit Jonne.