Hoe krijg je als (jeugd)zorgorganisatie meer lucht? Zó pak je dat aan...

Hoe krijg je als (jeugd)zorgorganisatie meer lucht? Zó pak je dat aan…

In ons vorige blog vertelde ik al over hoe er, als gevolg van corona, bij veel zorggerelateerde organisaties ICT-zaken ad hoc zijn ingericht. En dat is begrijpelijk, want we werden allemaal overvallen door het virus dat om een razendsnelle actie vroeg. Inmiddels is het tijd voor verbetering van deze snel opgezette inrichtingen, want deze situatie van thuiswerken en alles wat daarmee samenhangt, blijft nog wel even. En dat betekent nogal wat voor de rol van beheerders binnen deze organisaties. Zo helpen we een grote jeugdzorgorganisatie in het westen van het land bijvoorbeeld met hun applicatiebeheer. Zij gaan over naar een nieuwe versie van het registratiesysteem en wij zorgen er onder meer voor dat gebruikers, vooral hulpverleners, hun werk goed kunnen blijven doen. Dat doen we door concreet mee te werken in het bestaande team van applicatiebeheerders.

Veel kennis van de systemen

Omdat we al ruim 25 jaar actief zijn in het sociaal domein, hebben we naast IT-kennis ook veel kennis van de sector in huis. En ook een collega als Tessa Disco brengt daarin veel kennis mee; zij heeft de opleiding social work gedaan. Dat betekent dat wij kunnen helpen bij allerlei vragen die gebruikers hebben, dat kan gaan over het het registratiesysteem/elektronisch cliëntdossier, kortweg het ECD. Maar ook over de andere applicaties waarmee men werkt binnen de sector. In de praktijk merken we dat applicatiebeheerders, zeker nu, een dusdanig volle agenda hebben dat ze niet aan alles toekomen. Organisaties staan daarmee voor de keuze: nemen we weer een nieuwe medewerker aan of vinden we die stap (nog) te groot? Of, wanneer men inderdaad voor een nieuwe collega gaat, dan blijkt deze vaak lastig te vinden in de markt. Er is immers veel vraag naar goede ICT-mensen…

Snel en flexibel

Dan is het benaderen van een externe partij niet zo’n gekke keuze. Als ik voor onszelf spreek: wij kunnen snel en flexibel inspringen met een enorme bagage aan kennis in onze rugzak, inclusief de ervaringen bij andere organisaties… Wij geven organisaties weer lucht en nemen taken van ze over. Denk dan bijvoorbeeld aan het beantwoorden van hulpvragen van gebruikers, aanpassingen doen in de registratiesystemen, het verzorgen en analyseren van rapportages en alles meer wat nodig is om een organisatie in het sociaal domein naar behoren te laten functioneren. En het grote voordeel van flexibiliteit? Zodra de capaciteit weer op orde is, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe medewerker is aangetrokken, of door structurele verbeteringen in het registratiesysteem, zijn we zo weer weg. Ook dat geeft snel weer lucht…