Onderzoek naar Verwijsindex: wat zijn de gevolgen van een match in de praktijk?

Onderzoek naar Verwijsindex: wat zijn de gevolgen van een match in de praktijk?

De Verwijsindex, het landelijke informatiesysteem waarin hulpverleners van verschillende organisaties elkaar op de hoogte brengen van hun betrokkenheid bij een jongere, blijft een belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen. We vinden het thema Verwijsindex en alles wat daarmee samenhangt zó belangrijk dat we verschillende activiteiten hieromheen ondernemen. Zo krijgt onze Verwijsindex-bijeenkomst van vorig jaar een vervolg, omdat er opnieuw vraag is naar het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen, los van welke regionale verwijsindex ze gebruiken (en 9 maart zijn vertegenwoordigers van alle vier (!) regionale verwijsindexen aanwezig). Daarnaast bieden we twee studenten van Avans Hogeschool een stageplek binnen Thorax: zij gaan onderzoeken doen die zich richten op de Verwijsindex.

Koppeling theorie en praktijk

Wanneer een professional binnen de Verwijsindex registreert dat hij of zij bij een jongere betrokken is, dan kan dit leiden tot een signaal. Dat is het geval als er meerdere hulpverleners op hun beurt weer bij deze jongere of een gezinslid daarvan betrokken zijn. Waar wij benieuwd naar zijn is hoe deze theorie zich vervolgens verder uitrolt in de praktijk: wat gebeurt er concreet na de match?

Onderzoek met breder karakter

Studente Sophie richt zich in haar onderzoek op de wijkteams: wat doen zij met een signaal? Wat gebeurt er concreet in de praktijk? Onze andere stagiaire Romée doet dit voor de regio West-Brabant, waardoor het onderzoek een breder karakter krijgt. Voor ons als Thorax is de uitkomst van beide onderzoeken waardevol, omdat het ons meer inzicht geeft. En dat inzicht helpt ons weer om onze instrumenten nog beter door te ontwikkelen, zodat ze zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden om jongeren concreet te helpen.

De hulpverleners van morgen

Tot slot is het ook prettig om ruimte te geven aan studenten die, vanuit hun studie aan de sociale academie, opgeleid worden tot de hulpverleners van morgen. Uit ervaring weet ik dat de Verwijsindex binnen de opleiding nog niet zoveel aandacht krijgt, en het bieden van stageplekken kan ook daar weer een positieve bijdrage aan leveren. Dat bleek wel uit ons stage-aanbod dat we plaatsten op het digibord binnen Avans: we kregen direct veel aanmeldingen om deze stageplekken te vervullen.

PS Bezoek op 9 maart onze Verwijsindex-bijeenkomst. Schrijf je hier in.