Ontmoet Rieky Trommelen: onze nieuwste collega

Ontmoet Rieky Trommelen: onze nieuwste collega

‘Als functioneel beheerder fungeer je als schakel tussen het systeem en de mensen die er gebruik van maken. Je vertaalt de vragen van de medewerker richting het systeem en andersom.’ Aan het woord is Rieky Trommelen, sinds 1 januari als functioneel beheerder begonnen bij Thorax. ‘Eigenlijk ben ik er zo’n beetje ingerold, want in 2004 ben ik als maatschappelijk werker gestart bij een zorginstelling. Ik was nog vrij jong en merkte dat ik, in tegenstelling tot veel hulpverleners om me heen, wel iets had met digitalisering. Daar waar anderen systeemwijzigingen vaak spannend vonden, had ik er wel lol in om het mezelf snel eigen te maken. Vaak werd ik erbij geroepen als ‘de computer weer eens iets geks deed’, lacht Rieky.

‘Uiteindelijk ben ik 15 jaar lang in het maatschappelijk werk actief geweest. Eerst bij de dak- en thuislozenopvang en daarna zo’n 10 jaar in de vrouwencrisisopvang en de ambulante hulpverlening. Dat vond ik bijzonder om te doen, ook omdat ik nog niet eerder contact had gehad met mensen die zoveel problemen ondervonden in hun leven. Dat was nieuw voor mij. Tegelijkertijd was het een behoorlijke intense baan. Naast mijn baan als maatschappelijk werker, fungeerde ik inmiddels ook als applicatiebeheerder binnen de instelling. Zo heb ik, samen met anderen, het platform e-health opgezet, dat vanuit een online zorgomgeving patiënten een stukje psychologische educatie bood.’

De keuze: maatschappelijk werker of applicatiebeheerder?

‘Op gegeven moment moest ik een keuze maken, want je mocht niet meer én applicatiebeheerder én maatschappelijk werker zijn binnen dezelfde organisatie. Die keuze was eigenlijk niet zo moeilijk. In de daaropvolgende twee jaar heb ik met een projectteam onder meer een online lotgenoten training ontwikkeld voor slachtoffers van huiselijk geweld’, aldus Rieky. ‘Toen kwam ik op het punt dat de uitdagingen binnen die omgeving wel een beetje op waren. Al snel kwam Thorax op mijn pad. Het verhaal achter dit bedrijf sprak me erg aan, ook omdat het me in staat stelt om bij andere instellingen in de keuken te kijken. Ik heb zelf natuurlijk veel gezien in het vak en daarom is het gemakkelijk om de vertaalslag te maken. Als functioneel beheerder sta je altijd een beetje tussen product en gebruiker in en dan is het een voordeel dat je uit de praktijk komt. Ik vind de combinatie van verschillende instellingen en organisaties interessant, omdat ik geloof dat zij elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door kennis te delen. Waar de een bijvoorbeeld al heel ver is met een bepaald thema, is de ander weer bezig met een totaal verschillend onderwerp. De ene organisatie is al heel ver met beeldbellen, de andere gebruikt de verwijsindex intensief en een laatste heeft de focus weer op een ander onderwerp. Als je dat met elkaar weet te verbinden voeg je wat mij betreft echt waarde toe.’

Over politiek en de zwakkeren in de samenleving

‘Al van kleins af aan kom ik op voor de zwakkeren, voor de mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Ik vind het belangrijk om juist hen erbij te betrekken. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ik de politiek in ben gegaan. Dat sociale karakter zit in mijn aard dat is ook precies de reden dat ik in dit werkgebied wil blijven, want als functioneel beheerder kun je immers op veel verschillende plekken aan de slag. Maar het is juist deze doelgroep die ik interessant en belangrijk vind. Dat zit in mijn aard en ik kan én wil niet anders’, besluit Rieky.