Logo cliëntregiecongres 2014

Sociaal Domein in beweging! (deel 1)

WOW! Wat een energie! Wat gaaf! Ons eerste congres is een feit en hebben we inmiddels achter de rug.

‘Loslaten’ is niet ‘laten vallen’

Een middag met professionals en betrokkenen uit het sociale domein over de andere kant van de transitie, de transformatie en hoe je die vorm kunt geven! Op dit moment helaas onderbelicht! Cliëntregie, integraal en bovenorganisationeel samenwerken, organisatiegrenzen die vervagen en werken vanuit netwerken. De onderwerpen van deze middag: de impact op de organisatie, nieuwe (ICT) technologieen, welke verandering heeft dit op je ondersteuning als professional en maak je samenwerken mogelijk? Verschillende sprekers hebben vanuit deze invalshoeken de mogelijkheden belicht. Een middag voor ons (Thorax) om te laten zien waar wij voor staan.

Logo cliëntregiecongres 2014

En dat is verbinden: de client en professional(s) verbinden in het ondersteuningstraject, profesionals onderling verbinden om kennis en kunde te delen, cliënten/burgers verbinden om zelfredzaamheid/samenredzaamheid te organiseren, clienten en hun sociale netwerken verbinden, organisaties in het sociale domein verbinden en leveranciers en partners die betrokken zijn bij het sociale domein, gemeenten en organisaties verbinden. We hebben allemaal hetzelfde DNA en met zijn allen een hoger doel: zelfregie, eigen kracht, betere en slimmere ondersteuning, participatie,

Hoe lang wachten we nog?

Gemeenten zijn druk met het inregelen van hun taken en verantwoordelijkheden en hun informatievoorziening op orde aan het brengen. Organisaties zijn hiervan afhankelijk en nemen een afwachtende houding aan, budgetten worden beperkt. Dit maakt dat er te weinig aandacht is voor de transformatie-kant van de decentralisatie. En dit is juist het onderdeel dat het verschil kan maken en waar professionals en hun clienten op zitten te wachten. Dit maak ik vanuit de praktijk dagelijks mee.

Hoe doe jij dat?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.